DOELGROEP

Het aanbod van Eigenwijzer
Eigenwijzer biedt opvang en begeleiding aan kinderen met een lichte zorgaanvraag en/of
ontwikkelingsachterstand. Deze kinderen kunnen opgevangen worden in een van de reguliere groepen van de kinderopvang.

Eigenwijzer biedt al deze opvang en zorg voor kinderen van 0 tot 5 jaar onder één dak, met een gekwalificeerd team van pedagogisch medewerkers.
Wanneer kinderen nog niet op de reguliere basisschool of het speciaal onderwijs geplaatst kunnen worden, kunnen zij langer gebruik maken van de opvang.

Kinderen met een lichte zorgaanvraag vallen vaak tussen wal en schip. Een kindje dat bijvoorbeeld regelmatig lichte astma-aanvallen heeft, kan binnen een reguliere kinderopvang vaak niet meekomen. Daar maakt Eigenwijzer verschil, omdat deze kinderen wel in de reguliere groepen opgevangen kunnen worden en ondersteund worden door het VVT team van Zuidzorg. Wij kunnen deze kinderen goed monitoren, geven medicatie en zorgen ervoor dat het kind sterker en weerbaarder wordt. De extra zorg kan bestaan uit het geven van sondevoeding, katheteriseren, het toedienen van medicatie maar ook fysiotherapie en logopedie.

Het gaat bijvoorbeeld om kinderen:
    -  Met een ontwikkelingsachterstand;
    -  Met een eetstoornis en/of afhankelijk van sondevoeding;
    -  die gekatheteriseerd moeten worden.
Bij Eigenwijzer krijgen deze kinderen professionele zorg en aandacht van kinderverpleegkundigen en pedagogisch medewerkers.


Educatief programma voor peuters

Henriëtte Schrander     
13 april 2018

Vanaf 5 april nemen de peuters van de twee peutergroepen gedurende 4 donderdagen deel aan een educatief lenteprogramma bij kinderboerderij Weverkeshof in Nuenen. De kinderen zijn er geïnteresseerd en enthousiast over wat er allemaal te beleven is op de kinderboerderij!

 

Lees verder >>

Tink training

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

In maart van dit jaar zijn alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn binnen de dagopvang en de peuteropvang gestart met de training: Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang (TINK-training). Deze training wordt gegeven door Kracht Educatief.
In 2017 hebben we drie  bijeenkomsten gehad met het team van de dagopvang om ons pedagogisch beleid te bespreken en te herzien. Tijdens deze bijeenkomsten is vooral ingezoomd op het uitdragen van onze visie, welk spelmateriaal hierbij wordt aangeboden, op welke wijze we op kunnen spelen op de maatschappelijke veranderingen (bijvoorbeeld de 21 eeuwse vaardigheden) en hoe we de speelleeromgeving volgens deze visie kunnen inrichten. De TINK training is een mooie verdiepingsslag: Na het bespreken van de pedagogische visie en het aanpassen van de speelleeromgeving wordt, dankzij de TINK training, ingezoomd op de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers. Zo borgen we de kwaliteit van onze kinderopvang op verschillende niveaus. Naast de pedagogisch medewerkers zullen ook de locatiemanagers, de manager kinderopvang en een directielid aanwezig zijn bij de bijeenkomsten. Hierdoor kunnen zij de pedagogisch medewerkers op de werkvloer gericht coachen op de opgedane kennis over de geleerde taal- en interactievaardigheden. Oproepkrachten konden zich op vrijwillige basis inschrijven, met dien verstande dat ze wel de gehele training zouden volgen.Lees verder >>

zwemlesservice

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

De Grabbelton biedt een zwemlesservice aan op maandag. De zwemlesservice richt zich  op het oefenen voor diploma A. Kinderen die gebruikmaken van onze opvang op maandag, kunnen gebruikmaken van deze service. Deze service houdt in dat een van onze medewerkers de kinderen, zonder extra kosten, naar het zwembad brengt, omkleedt en weer naar de locatie brengt. 

Lees verder >>