Aanmeldformulier noodopvang

U dient voor elk kind een aparte aanmelding te doen. Indien u gebruikmaakt van de VSO moet u dit aanvragen via noodopvang@degrabbelton.nl
Kinderen van ouders die werken in een cruciaal beroep of vallen onder een kwetsbare doelgroep kunnen gebruikmaken van de noodopvang voor het aantal uren dat in het contract is vastgelegd. Als u voor meer uren gebruik wilt maken van de opvang zal dit worden gefactureerd en kunnen hiervoor geen ruildagen ingezet worden. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.
Indien u voor de BSO een contract heeft voor 52 weken, kunt u tijdens de schoolvakanties gebruikmaken van opvang gedurende de gehele dag.

Algemeen


Dagen