BUITENSCHOOLSE OPVANG GELDROP

De Grabbelton biedt BSO en VSO (voorschoolse opvang) aan op verschillende locaties in Geldrop met een grote diversiteit in opvang voor kinderen van vier tot dertien jaar. Wij werken samen met verschillende basisscholen waar we 's ochtends jouw kind naar toe brengen vanuit de VSO en na schooltijd weer ophalen voor de BSO. 

De Grabbelton creëert door middel van welbevinden en betrokkenheid een kansrijke omgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op hun eigen, unieke wijze. De kinderen krijgen bij ons de ruimte om te groeien en zich te ontwikkelen in een liefdevolle, sociale, veilige, uitdagende en gezonde leefomgeving. We hechten grote waarde aan een goed contact met ouders. Door met elkaar in gesprek te blijven, komen we tot een passende aansluiting op de ontwikkeling van het kind. 

Onze visie op het kind

Vanuit een veilige, uitdagende en inspirerende speel- leeromgeving leren wij de kinderen hun talenten en mogelijkheden te gebruiken. Dit alles met respect voor de anderen, de (leef)omgeving en zichzelf. Bij de Grabbelton krijgen kinderen de vrijheid om op eigen initiatief te spelen, te onderzoeken en te bewegen waarbij ieder kind zijn eigen interesses en behoeften kan volgen. Onze betrokken, bekwame en gemotiveerde medewerkers werken gedreven en liefdevol aan het stimuleren, observeren, volgen en motiveren van elk kind in een omgeving waar ieders wereld kan groeien. Op deze wijze geven wij vorm aan de ontdekkingsreis die we met elkaar maken. 

Coaches

De locatiemanagers zijn gediplomeerd als pedagogisch coach. Daarnaast heeft de Grabbelton een pedagogisch coach die voor alle locaties wordt ingezet. Het doel van de functie als pedagogisch coach is het coachen en trainen van pedagogisch medewerkers vanuit zowel het pedagogisch beleid, de pedagogische visie en het DNA van de Grabbelton als de wetgeving en de (individuele) professionaliseringskansen van medewerkers om zodoende de kwaliteit van de opvang te waarborgen en te verbeteren. De verdeling van het totaal aantal uren  over de locaties is maatwerk. De invulling van de coachingsuren zijn inzichtelijk gemaakt in het pedagogisch locatieplan. 

Beleidsmedewerkers

Ons beleid staat beschreven in het beleidsplan dat de pedagogische visie van de BSO beschrijft voor ouders, medewerkers en de GGD. In het beleidsplan staan onder andere de competenties, veiligheid en normen en waarden beschreven. Jaarlijks wordt het beleid geëvalueerd en waar nodig aangepast door de locatiemanagers en de kwaliteitsmedewerker.

Basisscholen waarmee we samenwerken

Met een aantal basisscholen hebben we afspraken gemaakt over een vaste ophaal locatie en de overdracht vanuit de klas naar de opvang. Op de locaties Heilige Geeststraat, Jozefschool en Hazelaar bieden wij VSO en BSO aan. De basisscholen waar we de kinderen naartoe brengen (VSO) en ophalen (BSO) zijn:

  • 't Klokhuis
  • St. Jozef
  • Dommeldal
  • Beneden Beekloop
  • Van der Puttschool

Plaatsing

Kinderen worden geplaatst op volgorde van de wachtlijst, waarbij de inschrijfdatum het belangrijkste criterium is. Voor de BSO geldt dat kinderen die al gebruikmaken van de dagopvang/peuteropvang bij de Grabbelton en naar een van de samenwerkende basisscholen gaan, voorrang krijgen bij de plaatsing op de BSO.   

Bekijk de locatiepagina voor meer informatie over buitenschoolse opvang in Geldrop: Gildestraat en Papenvoort (St. Jozef), Heilige Geeststraat en Hazelaar (basisschool 't Klokhuis).