BUITENSCHOOLSE OPVANG GELDROP

De Grabbelton biedt BSO aan op verschillende locaties in Geldrop met een grote diversiteit in opvang voor kinderen van vier tot dertien jaar. Wij werken samen met verschillende basisscholen waar onze medewerkers jouw kind na schooltijd ophalen. 

De Grabbelton creëert door middel van welbevinden en betrokkenheid een kansrijke omgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op hun eigen, unieke wijze. De kinderen krijgen bij ons de ruimte om te groeien en zich te ontwikkelen in een liefdevolle, sociale, veilige, uitdagende en gezonde leefomgeving. We hechten grote waarde aan een goed contact met ouders. Door met elkaar in gesprek te blijven, komen we tot een passende aansluiting op de ontwikkeling van het kind. 

Onze visie op het kind

Vanuit een veilige, uitdagende en inspirerende speel- leeromgeving leren wij de kinderen hun talenten en mogelijkheden te gebruiken. Dit alles met respect voor de anderen, de (leef)omgeving en zichzelf. Bij de Grabbelton krijgen kinderen de vrijheid om op eigen initiatief te spelen, te onderzoeken en te bewegen waarbij ieder kind zijn eigen interesses en behoeften kan volgen. Onze betrokken, bekwame en gemotiveerde medewerkers werken gedreven en liefdevol aan het stimuleren, observeren, volgen en motiveren van elk kind in een omgeving waar ieders wereld kan groeien. Op deze wijze geven wij vorm aan de ontdekkingsreis die we met elkaar maken. 

Coaches

De locatiemanagers zijn gediplomeerd als pedagogisch coach. De coach stimuleert de andere medewerkers om na te denken over problemen en deze vanuit een ander perspectief te bekijken. De coach helpt met het bereiken van voorafgestelde doelen. Hierdoor blijven alle medewerkers leren en zich ontwikkelen, waardoor ze een beter inzicht in hun eigen handelen krijgen.

Beleidsmedewerkers

Ons beleid staat beschreven in het beleidsplan dat de pedagogische visie van het peuteropvang beschrijft voor ouders, medewerkers en de GGD. In het beleidsplan staan onder andere de competenties, veiligheid en normen en waarden beschreven. Jaarlijks wordt het beleid geëvalueerd en waar nodig aangepast door de locatiemanagers.

Basisscholen waarmee we samenwerken

We werken in Geldrop samen met de volgende basisscholen:

  • 't Klokhuis
  • Sint Jozef
  • Dommeldal
  • Beneden Beekloop
  • Burgemeester van der Putt

Voor kinderen die gebruikmaken van een van bovenstaande basisscholen regelen wij het vervoer voor (VSO) en na schooltijd (BSO). 

Bekijk de locatiepagina voor meer informatie over buitenschoolse opvang in Geldrop: Gildestraat en Papenvoort (St. Jozefschool), Heilige Geeststraat en Hazelaar (basisschool 't Klokhuis).