LOCATIES

Kinderopvang De Grabbelton biedt buitenschoolse opvang aan op de locaties Heilige Geeststraat, Papenvoort en Gildestraat (bij basisschool St. Jozef) en de Hazelaar (bij basisschool 't Klokhuis).

De locatie aan de Heilige Geestraat ligt in de buurt van het centrum in de nabijheid van de wijken Statie Haegh, Overburght en Skandia. De locatie ligt aan een rustige weg die goed bereikbaar is. De groepen zijn gevestigd in een voormalig schoolgebouw dat volledig opgeknapt en gemoderniseerd is. 
De buitenruimtes van de buitenschoolse opvang bieden een veilige en uitdagende omgeving.
Op de buitenspeelruimte aan de Heilige Geeststraat zijn verschillende speeltoestellen aanwezig zoals een pannakooi, een vogelnestschommel, een klim- en klauterrek en een tipispeelrek. De oudste kinderen beschikken over een eigen speelterrein waar zij kunnen chillen en spelen.

De locatie Hazelaar is gelegen naast basisschool 't Klokhuis in de wijk Akert en is goed bereikbaar vanuit de wijken Overburght, Braakhuizen Noord, Braakhuizen Zuid en Coevering. Er zijn op deze locatie één groep dagopvang (voor kinderen van 0 tot 4 jaar) en twee groepen buitenschoolse opvang. De groepen zijn ruim opgezet en ingericht met uitdagend en degelijk (spel)materiaal. 

De locaties Gildestraat en Papenvoort maken gebruik van de buitenspeelruimte van de school. Hierop zijn diverse speeltoestellen aanwezig die voor de verschillende leeftijdsgroepen veel uitdaging bieden. 

De binnen- en buitenruimtes zijn zo ingericht en ingedeeld dat kinderen ongestoord samen en alleen kunnen spelen. Ook is er ruimte voor een rijk scala aan activiteiten.
De inrichting van de binnenruimtes is vooral gericht op gezelligheid en ontspanning en biedt de mogelijkheid voor zowel rustige als drukke activiteiten en fantasiespellen. Spelactiviteiten worden in verschillende hoeken aangeboden. Zo zijn er op de groepen een meidenhoek, een leeshoek, bouwhoek, een poppenhoek/huishoek en een knutselhoek. 

Oosteinde 3 
5663 PZ Geldrop
tel: 040 - 286 26 08


Heilige Geeststraat 3
5664 AV Geldrop
tel: 040-280 26 31


Hazelaar 45,
5664 VE Geldrop

tel: 040- 231 09 15

E-mail: info@degrabbelton.nl


Tink training

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

In maart van dit jaar zijn alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn binnen de dagopvang en de peuteropvang gestart met de training: Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang (TINK-training). Deze training wordt gegeven door Kracht Educatief.
In 2017 hebben we drie  bijeenkomsten gehad met het team van de dagopvang om ons pedagogisch beleid te bespreken en te herzien. Tijdens deze bijeenkomsten is vooral ingezoomd op het uitdragen van onze visie, welk spelmateriaal hierbij wordt aangeboden, op welke wijze we op kunnen spelen op de maatschappelijke veranderingen (bijvoorbeeld de 21 eeuwse vaardigheden) en hoe we de speelleeromgeving volgens deze visie kunnen inrichten. De TINK training is een mooie verdiepingsslag: Na het bespreken van de pedagogische visie en het aanpassen van de speelleeromgeving wordt, dankzij de TINK training, ingezoomd op de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers. Zo borgen we de kwaliteit van onze kinderopvang op verschillende niveaus. Naast de pedagogisch medewerkers zullen ook de locatiemanagers, de manager kinderopvang en een directielid aanwezig zijn bij de bijeenkomsten. Hierdoor kunnen zij de pedagogisch medewerkers op de werkvloer gericht coachen op de opgedane kennis over de geleerde taal- en interactievaardigheden. Oproepkrachten konden zich op vrijwillige basis inschrijven, met dien verstande dat ze wel de gehele training zouden volgen.Lees verder >>

zwemlesservice

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

De Grabbelton biedt een zwemlesservice aan op maandag. De zwemlesservice richt zich  op het oefenen voor diploma A. Kinderen die gebruikmaken van onze opvang op maandag, kunnen gebruikmaken van deze service. Deze service houdt in dat een van onze medewerkers de kinderen, zonder extra kosten, naar het zwembad brengt, omkleedt en weer naar de locatie brengt. 

Lees verder >>

Inspectierapporten

Henriëtte Schrander     
18 september 2017

Kinderopvangorganisaties worden jaarlijks geinspecteerd door de GGD. Hiermee krijgen ouders een objectief beeld van de kwaliteit van de geboden opvang. Inmiddels zijn de inspecties voor de locaties van de peuteropvang (Driewieler en Boomgaard) en de dagopvanggroep bij de Hazelaar afgerond en hebben wij wederom voor elke locatie een fantastische score!
U kunt de inspectierapporten van de Grabbelton vinden op onze website onder downloads. Daarnaast zijn de inspectierapporten van alle kinderopvangorganisaties terug te vinden op: http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Lees verder >>