OPENINGSTIJDEN

De Grabbelton is 52 weken per jaar geopend van maandag t/m vrijdag.


Openingstijden op schoolgaande dagen

maandag/dinsdag/donderdag van 14.00 tot 18.30 uur
woensdag/vrijdag   van 12.30 tot 18.30 uur

U kunt kiezen uit buitenschoolse opvang voor 52 weken, 40 weken,
46 weken of 49 weken of 12 weken (tijdens de schoolvakanties). Daarnaast bieden wij ook flexibele opvang aan.


Openingstijden tijdens de schoolvakanties en studiedagen

Voor de buitenschoolse opvang 52 weken geldt dat uw kind tijdens vakanties en studiedagen de gehele dag opvangen wordt van 07.30 tot 18.30 uur.
Wilt u in deze periode gebruikmaken van deze extra opvang, dan kunt u dat uiterlijk 4 weken voor aanvang van de vakantieperiode op de betreffende groep aanvragen. Uitsluitend als er plaats is kunt u, tegen een speciaal tarief, gebruikmaken van de extra opvang.

Om een goed inzicht te hebben in het aantal kinderen tijdens de vakantieperiodes en de daarmee samenhangende personele inzet vragen wij u om uw vakantie per e-mail aan ons door te geven. Uiterlijk twee maanden voor aanvang van de vakantieperiode ontvangt u van ons een antwoord.
Wij stellen het op prijs als u buiten de schoolvakantie afwezig bent, dit uiterlijk een week voor aanvangsdatum door te geven aan de pedagogisch medewerkers van de betreffende groep.


U kunt tegen een speciaal tarief ook gebruikmaken van onze verlengde openingstijden: vanaf 07.00 uur tot 08.30 uur.


Tink training

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

In maart van dit jaar zijn alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn binnen de dagopvang en de peuteropvang gestart met de training: Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang (TINK-training). Deze training wordt gegeven door Kracht Educatief.
In 2017 hebben we drie  bijeenkomsten gehad met het team van de dagopvang om ons pedagogisch beleid te bespreken en te herzien. Tijdens deze bijeenkomsten is vooral ingezoomd op het uitdragen van onze visie, welk spelmateriaal hierbij wordt aangeboden, op welke wijze we op kunnen spelen op de maatschappelijke veranderingen (bijvoorbeeld de 21 eeuwse vaardigheden) en hoe we de speelleeromgeving volgens deze visie kunnen inrichten. De TINK training is een mooie verdiepingsslag: Na het bespreken van de pedagogische visie en het aanpassen van de speelleeromgeving wordt, dankzij de TINK training, ingezoomd op de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers. Zo borgen we de kwaliteit van onze kinderopvang op verschillende niveaus. Naast de pedagogisch medewerkers zullen ook de locatiemanagers, de manager kinderopvang en een directielid aanwezig zijn bij de bijeenkomsten. Hierdoor kunnen zij de pedagogisch medewerkers op de werkvloer gericht coachen op de opgedane kennis over de geleerde taal- en interactievaardigheden. Oproepkrachten konden zich op vrijwillige basis inschrijven, met dien verstande dat ze wel de gehele training zouden volgen.



Lees verder >>

zwemlesservice

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

De Grabbelton biedt een zwemlesservice aan op maandag. De zwemlesservice richt zich  op het oefenen voor diploma A. Kinderen die gebruikmaken van onze opvang op maandag, kunnen gebruikmaken van deze service. Deze service houdt in dat een van onze medewerkers de kinderen, zonder extra kosten, naar het zwembad brengt, omkleedt en weer naar de locatie brengt. 

Lees verder >>

Inspectierapporten

Henriëtte Schrander     
18 september 2017

Kinderopvangorganisaties worden jaarlijks geinspecteerd door de GGD. Hiermee krijgen ouders een objectief beeld van de kwaliteit van de geboden opvang. Inmiddels zijn de inspecties voor de locaties van de peuteropvang (Driewieler en Boomgaard) en de dagopvanggroep bij de Hazelaar afgerond en hebben wij wederom voor elke locatie een fantastische score!
U kunt de inspectierapporten van de Grabbelton vinden op onze website onder downloads. Daarnaast zijn de inspectierapporten van alle kinderopvangorganisaties terug te vinden op: http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Lees verder >>