OPENINGSTIJDEN

De Grabbelton is 52 weken per jaar geopend van maandag t/m vrijdag.


Openingstijden op schoolgaande dagen

maandag/dinsdag/donderdag van 14.00 tot 18.30 uur
woensdag/vrijdag   van 12.30 tot 18.30 uur

U kunt kiezen uit buitenschoolse opvang voor 52 weken, 40 weken,
46 weken of 49 weken of 12 weken (tijdens de schoolvakanties). Daarnaast bieden wij ook flexibele opvang aan.


Openingstijden tijdens de schoolvakanties en studiedagen

Voor de buitenschoolse opvang 52 weken geldt dat uw kind tijdens vakanties en studiedagen de gehele dag opvangen wordt van 07.30 tot 18.30 uur.
Wilt u in deze periode gebruikmaken van deze extra opvang, dan kunt u dat uiterlijk 4 weken voor aanvang van de vakantieperiode op de betreffende groep aanvragen. Uitsluitend als er plaats is kunt u, tegen een speciaal tarief, gebruikmaken van de extra opvang.

Om een goed inzicht te hebben in het aantal kinderen tijdens de vakantieperiodes en de daarmee samenhangende personele inzet vragen wij u om uw vakantie per e-mail aan ons door te geven. Uiterlijk twee maanden voor aanvang van de vakantieperiode ontvangt u van ons een antwoord.
Wij stellen het op prijs als u buiten de schoolvakantie afwezig bent, dit uiterlijk een week voor aanvangsdatum door te geven aan de pedagogisch medewerkers van de betreffende groep.


U kunt tegen een speciaal tarief ook gebruikmaken van onze verlengde openingstijden: vanaf 07.00 uur tot 08.30 uur.


Meise Mert

Henriëtte Schrander     
21 mei 2018

A.s. zondag 28 mei neemt de Grabbelton weer deel aan de Meise Mert die van 11.00 tot 17.00 plaatsvindt in het centrum van Geldrop. Ook dit jaar organiseren wij weer leuke activiteiten voor kinderen. U bent van harte welkom bij onze kraam (tegenover hotel de Zwaan)!

De Meise Mert wordt gehouden in het centrum, de Molenstraat en de Sluisstraat. Tijdens deze dag zijn alle winkels geopend, zijn er ruim 400 kraampjes, gezellige terrasjes en podia met muziek, straatmuzikanten, kunnen kinderen pony rijden en is er een ballonnenman. Kortom: genoeg redenen om naar de Meise Mert te komen!

Voor meer informatie kijk op: https://www.meisemert.nl/pages/home.php

Lees verder >>

Tink training

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

In maart van dit jaar zijn alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn binnen de dagopvang en de peuteropvang gestart met de training: Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang (TINK-training). Deze training wordt gegeven door Kracht Educatief.
In 2017 hebben we drie  bijeenkomsten gehad met het team van de dagopvang om ons pedagogisch beleid te bespreken en te herzien. Tijdens deze bijeenkomsten is vooral ingezoomd op het uitdragen van onze visie, welk spelmateriaal hierbij wordt aangeboden, op welke wijze we op kunnen spelen op de maatschappelijke veranderingen (bijvoorbeeld de 21 eeuwse vaardigheden) en hoe we de speelleeromgeving volgens deze visie kunnen inrichten. De TINK training is een mooie verdiepingsslag: Na het bespreken van de pedagogische visie en het aanpassen van de speelleeromgeving wordt, dankzij de TINK training, ingezoomd op de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers. Zo borgen we de kwaliteit van onze kinderopvang op verschillende niveaus. Naast de pedagogisch medewerkers zullen ook de locatiemanagers, de manager kinderopvang en een directielid aanwezig zijn bij de bijeenkomsten. Hierdoor kunnen zij de pedagogisch medewerkers op de werkvloer gericht coachen op de opgedane kennis over de geleerde taal- en interactievaardigheden. Oproepkrachten konden zich op vrijwillige basis inschrijven, met dien verstande dat ze wel de gehele training zouden volgen.Lees verder >>

zwemlesservice

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

De Grabbelton biedt een zwemlesservice aan op maandag. De zwemlesservice richt zich  op het oefenen voor diploma A. Kinderen die gebruikmaken van onze opvang op maandag, kunnen gebruikmaken van deze service. Deze service houdt in dat een van onze medewerkers de kinderen, zonder extra kosten, naar het zwembad brengt, omkleedt en weer naar de locatie brengt. 

Lees verder >>