OPENINGSTIJDEN

De Grabbelton is 52 weken per jaar geopend van maandag t/m vrijdag. Op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 18.30 uur. Op woensdag en vrijdag van 12.30 tot 18.30 uur.

Openingstijden VSO Geldrop

maandag t/m vrijdag  van 7.30 tot 8.45 uur

Openingstijden BSO Geldrop

maandag/dinsdag/donderdag van 14.00 tot 18.30 uur
woensdag/vrijdag   van 12.30 tot 18.30 uur

De openingstijden zijn uitsluitend op schoolgaande dagen. Afwijkende openingstijden zijn opgenomen in de aanvullende voorwaarden. 

U kunt kiezen uit buitenschoolse opvang voor 52 weken of 40 weken. VSO kan uitsluitend afgenomen worden in combinatie met BSO. 

Voor de buitenschoolse opvang 52 weken geldt dat uw kind tijdens vakanties de gehele dag opvangen wordt van 07.30 tot 18.30 uur. 

Om een goed inzicht te hebben in het aantal kinderen tijdens de vakantieperiodes en de daarmee samenhangende personele inzet vragen wij om uw vakantie via de ouderapp aan ons door te geven.
Wij stellen het op prijs als u buiten de schoolvakantie afwezig bent, dit uiterlijk een week voor aanvangsdatum door te geven via de ouderapp.