PEDAGOGISCHE VISIE

De Grabbelton biedt kinderen een veilige, uitdagende en inspirerende omgeving van waaruit kinderen hun talenten en mogelijkheden (leren) kennen en gebruiken. Dit alles met respect voor anderen, voor de (leef)omgeving en zichzelf. De Grabbelton kenmerkt zich door een warme, betrokken en betrouwbare organisatie te zijn met een doordachte pedagogische aanpak. Want ouders willen dat hun kind alle liefde, zorg en aandacht krijgt en de kans krijgt om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Algemene pedagogische visie
De Grabbelton zorgt voor opvang van kinderen in een sfeer van geborgenheid, veiligheid en vertrouwen. Elk kind is uniek en moet zich maximaal kunnen ontplooien. Hierbij is de relatie van de pedagogisch medewerkers met het kind van groot belang. Het kind voelt zich veilig en weet dat er iemand is die hij kan vertrouwen. We besteden veel aandacht aan het opbouwen van deze hechte relatie door zoveel mogelijk vaste pedagogisch medewerkers op de groep te plaatsen. 

In de optiek van De Grabbelton moeten kinderen vooral kind kunnen zijn. Dit betekent dat hun natuurlijke nieuwsgierigheid volop de ruimte moet krijgen. Kinderen willen graag zelf de wereld ontdekken en zelfstandig nieuwe dingen leren. In onze ogen zijn kinderen niet alleen kwetsbaar en afhankelijk, maar vooral ook krachtig en intelligent. Ze moeten dus de vrijheid krijgen om op eigen initiatief te spelen, te onderzoeken en te bewegen. Ieder kind moet daarbij zijn eigen interesses en behoeften kunnen volgen.

De Grabbelton vindt het belangrijk om kinderen te stimuleren en richt de omgeving hierop in. De Grabbelton heeft in iedere ruimte diverse activiteitenhoeken en er zijn verschillende, inspirerende materialen aanwezig waarmee kinderen hun ideeën en interesses tot uitdrukking kunnen laten komen. Daarnaast bieden we een uitgebreid scala aan workshops en activiteiten, afgestemd op elke leeftijd. Kinderen worden gestimuleerd om deel te nemen aan deze activiteiten.

lees meerLees meer

Meise Mert

Henriëtte Schrander     
21 mei 2018

A.s. zondag 28 mei neemt de Grabbelton weer deel aan de Meise Mert die van 11.00 tot 17.00 plaatsvindt in het centrum van Geldrop. Ook dit jaar organiseren wij weer leuke activiteiten voor kinderen. U bent van harte welkom bij onze kraam (tegenover hotel de Zwaan)!

De Meise Mert wordt gehouden in het centrum, de Molenstraat en de Sluisstraat. Tijdens deze dag zijn alle winkels geopend, zijn er ruim 400 kraampjes, gezellige terrasjes en podia met muziek, straatmuzikanten, kunnen kinderen pony rijden en is er een ballonnenman. Kortom: genoeg redenen om naar de Meise Mert te komen!

Voor meer informatie kijk op: https://www.meisemert.nl/pages/home.php

Lees verder >>

Tink training

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

In maart van dit jaar zijn alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn binnen de dagopvang en de peuteropvang gestart met de training: Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang (TINK-training). Deze training wordt gegeven door Kracht Educatief.
In 2017 hebben we drie  bijeenkomsten gehad met het team van de dagopvang om ons pedagogisch beleid te bespreken en te herzien. Tijdens deze bijeenkomsten is vooral ingezoomd op het uitdragen van onze visie, welk spelmateriaal hierbij wordt aangeboden, op welke wijze we op kunnen spelen op de maatschappelijke veranderingen (bijvoorbeeld de 21 eeuwse vaardigheden) en hoe we de speelleeromgeving volgens deze visie kunnen inrichten. De TINK training is een mooie verdiepingsslag: Na het bespreken van de pedagogische visie en het aanpassen van de speelleeromgeving wordt, dankzij de TINK training, ingezoomd op de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers. Zo borgen we de kwaliteit van onze kinderopvang op verschillende niveaus. Naast de pedagogisch medewerkers zullen ook de locatiemanagers, de manager kinderopvang en een directielid aanwezig zijn bij de bijeenkomsten. Hierdoor kunnen zij de pedagogisch medewerkers op de werkvloer gericht coachen op de opgedane kennis over de geleerde taal- en interactievaardigheden. Oproepkrachten konden zich op vrijwillige basis inschrijven, met dien verstande dat ze wel de gehele training zouden volgen.Lees verder >>

zwemlesservice

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

De Grabbelton biedt een zwemlesservice aan op maandag. De zwemlesservice richt zich  op het oefenen voor diploma A. Kinderen die gebruikmaken van onze opvang op maandag, kunnen gebruikmaken van deze service. Deze service houdt in dat een van onze medewerkers de kinderen, zonder extra kosten, naar het zwembad brengt, omkleedt en weer naar de locatie brengt. 

Lees verder >>