TARIEVEN

De tarieven worden, in overleg met de oudercommissie, jaarlijks vóór
1 november voor het daarop volgende jaar vastgesteld.

KLIK HIER VOOR DE TARIEVEN VAN DE BSO