Contact

Voor algemene vragen over de kinderopvang
E-mail: info@degrabbelton.nl
Tel: 040-2862608

Voor vragen over aanmeldingen, plaatsingen en contracten
Contactpersoon: Monique van Hooft
E-mail: m.v.hooft@degrabbelton.nl 


Voor alle financiële vragen over facturen en belastingtoeslagen
Contactpersoon: Anne-Marie Dings
E-mail: a.dings@degrabbelton.nl


Locatie Heilige Geeststraat:
Locatiemanager: Chantal Doorenbosch
E-mail: c.doorenbosch@degrabbelton.nl
Aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag

Tovertuin, Speelrijk:
Heilige Geeststraat 3
5664 AV Geldrop
tel: 040-280 26 31

Speurneuzen, Strandjutters, Spoorzoekers en Wereldreizigers:
Heilige Geeststraat 3
5664 AV Geldrop
tel: 040-280 26 31

Locatie Oosteinde:
Locatiemanager: Dorieke de Bakker
E-mail: d.debakker@degrabbelton.nl
Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag

Vlindertuin, Brabbelbos, Speelweide, Peuterbos, Peuterwoud:
Oosteinde 3
5663 PZ Geldrop
tel: 040-286 26 08

Locatie Jozefschool
Locatiemanager: Esther Minderhoud
E-mail: e.minderhoud@degrabbelton.nl
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag

Avonturiers en Ontdekkers (4-8 jaar):
St. Jozefschool
Gildestraat 1
5663 CE Geldrop
tel: 06-51101272

Verkenners en Tijdreizigers (8-12 jaar):
St. Jozefschool
Papenvoort 10
5663 AH Geldrop
tel: 06-10509270

Locatie BSO ´t Klokhuis 
Locatiemanager: Esther Minderhoud
E-mail: e.minderhoud@degrabbelton.nl
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag

Schatgravers (4-8 jaar) en Ontdekkingsreizigers (8-12 jaar)
basisschool 't Klokhuis 
Hazelaar 45, 5664 VE Geldrop
040-2310915

Locatie dagopvang ´t Klokhuis:
Locatiemanager: Dorieke de Bakker
E-mail: d.debakker@degrabbelton.nl
Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag

Appeltuin:
Basisschool 't Klokhuis
Hazelaar 45, 5664 VE Geldrop
tel: 040- 231 09 15

Manager kinderopvang
Contactpersoon: Ilze van Thiel
E-mail: i.v.thiel@degrabbelton.nl
Aanwezig op Dinsdag, donderdag en vrijdag

Directie
Contactpersoon: Henriette en René Schrander
E-mail René Schrander: r.schrander@degrabbelton.nl
E-mail Henriëtte Schrander: h.schrander@degrabbelton.nl
Tink training

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

In maart van dit jaar zijn alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn binnen de dagopvang en de peuteropvang gestart met de training: Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang (TINK-training). Deze training wordt gegeven door Kracht Educatief.
In 2017 hebben we drie  bijeenkomsten gehad met het team van de dagopvang om ons pedagogisch beleid te bespreken en te herzien. Tijdens deze bijeenkomsten is vooral ingezoomd op het uitdragen van onze visie, welk spelmateriaal hierbij wordt aangeboden, op welke wijze we op kunnen spelen op de maatschappelijke veranderingen (bijvoorbeeld de 21 eeuwse vaardigheden) en hoe we de speelleeromgeving volgens deze visie kunnen inrichten. De TINK training is een mooie verdiepingsslag: Na het bespreken van de pedagogische visie en het aanpassen van de speelleeromgeving wordt, dankzij de TINK training, ingezoomd op de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers. Zo borgen we de kwaliteit van onze kinderopvang op verschillende niveaus. Naast de pedagogisch medewerkers zullen ook de locatiemanagers, de manager kinderopvang en een directielid aanwezig zijn bij de bijeenkomsten. Hierdoor kunnen zij de pedagogisch medewerkers op de werkvloer gericht coachen op de opgedane kennis over de geleerde taal- en interactievaardigheden. Oproepkrachten konden zich op vrijwillige basis inschrijven, met dien verstande dat ze wel de gehele training zouden volgen.Lees verder >>

zwemlesservice

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

De Grabbelton biedt een zwemlesservice aan op maandag. De zwemlesservice richt zich  op het oefenen voor diploma A. Kinderen die gebruikmaken van onze opvang op maandag, kunnen gebruikmaken van deze service. Deze service houdt in dat een van onze medewerkers de kinderen, zonder extra kosten, naar het zwembad brengt, omkleedt en weer naar de locatie brengt. 

Lees verder >>

Inspectierapporten

Henriëtte Schrander     
18 september 2017

Kinderopvangorganisaties worden jaarlijks geinspecteerd door de GGD. Hiermee krijgen ouders een objectief beeld van de kwaliteit van de geboden opvang. Inmiddels zijn de inspecties voor de locaties van de peuteropvang (Driewieler en Boomgaard) en de dagopvanggroep bij de Hazelaar afgerond en hebben wij wederom voor elke locatie een fantastische score!
U kunt de inspectierapporten van de Grabbelton vinden op onze website onder downloads. Daarnaast zijn de inspectierapporten van alle kinderopvangorganisaties terug te vinden op: http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Lees verder >>