DAGOPVANG GELDROP

De Grabbelton biedt dagopvang aan op verschillende locaties in Geldrop. Wij zijn een warme, betrokken en betrouwbare organisatie met een doordachte pedagogische aanpak. Wij bieden kinderen een veilige, uitdagende en inspirerende omgeving van waaruit zij hun talenten en mogelijkheden leren gebruiken. Dit alles met respect voor anderen, de (leef)omgeving en zichzelf.

Kinderopvang de Grabbelton is een vooruitstrevende organisatie met een grote diversiteit in opvang voor kinderen van nul tot dertien jaar. Vanuit een breed perspectief creëren wij door middel van betrokkenheid en passie een kansrijke omgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op hun eigen, unieke wijze.
We hechten grote waarde aan een goed contact met ouders. Door met elkaar in gesprek te blijven, komen we tot een passende aansluiting op de ontwikkeling van het kind.

Onze visie op het kind

Bij de Grabbelton krijgen kinderen de vrijheid om op eigen initiatief te spelen, te onderzoeken en bewegen waarbij ieder kind zijn eigen interesses en behoeften kan volgen. Onze betrokken, bekwame en gemotiveerde medewerkers werken gedreven en liefdevol aan het stimuleren, observeren, volgen en motiveren van elk kind in een omgeving waar ieders wereld kan groeien. Op deze wijze geven wij vorm aan de ontdekkingsreis die we met elkaar maken. 

Bij Kinderopvang De Grabbelton krijgen de kinderen alle zorg en aandacht die ze nodig hebben, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. We besteden veel aandacht aan het opbouwen van een hechte relatie met het kind. De vaste verzorgingsmomenten zoals voeden, verschonen en aankleden, zijn daar ideaal voor. Tijdens deze momenten krijgt het kind heel bewust individuele aandacht en wordt het betrokken bij de eigen verzorging. Deze één op één momenten dragen bij aan het zelfvertrouwen en het gevoel van veiligheid. Dat is weer een mooi startpunt om de wereld verder te verkennen.

Coaches

De locatiemanagers zijn gediplomeerd als pedagogisch coach. Daarnaast heeft de Grabbelton een pedagogisch coach die voor alle locaties wordt ingezet. Het doel van de functie als pedagogisch coach is het coachen en trainen van pedagogisch medewerkers vanuit zowel het pedagogisch beleid, de pedagogische visie en het DNA van de Grabbelton als de wetgeving en de (individuele) professionaliseringskansen van medewerkers om zodoende de kwaliteit van de opvang te waarborgen en te verbeteren. De verdeling van het totaal aantal uren  over de locaties is maatwerk. De invulling van de coachingsuren zijn inzichtelijk gemaakt in het pedagogisch locatieplan. 

Beleidsmedewerkers

Ons beleid staat beschreven in het beleidsplan dat de pedagogische visie van de dagopvang en peuteropvang beschrijft voor ouders, medewerkers en de GGD. In het beleidsplan staan onder andere de competenties, veiligheid en normen en waarden beschreven. Jaarlijks wordt het beleid geëvalueerd en waar nodig aangepast door de locatiemanagers en de kwaliteitsmedewerker.