KINDEROPVANG DE GRABBELTON

Wij geloven in de kracht van het kind om vanuit zijn onbevangen, onvoorwaardelijke en onbevooroordeelde kijk uit te groeien tot een mooi mens die een bijdrage levert aan een fijne wereld. Vanuit een uitdagende en inspirerende leef- en leeromgeving waarin een kind zich veilig voelt, laten wij de kinderen hun talenten en mogelijkheden gebruiken.

De Grabbelton bestaat vanaf november 1996 en biedt professionele, hoogwaardige kinderopvang op verschillende locaties in Geldrop. Van dagopvang, peuteropvang tot buitenschoolse opvang (ook wel BSO genoemd). De Grabbelton biedt elke ouder een passend aanbod. Welke dienst je ook van ons afneemt: je bent verzekerd van een duidelijke en eenduidige Grabbelton-aanpak waarbij bewegen, interactie, spelend leren en ontdekken centraal staan. We spelen altijd maximaal in op de ontwikkelingsfases en basisbehoeften van elk kind. Vanuit zelfontwikkeling, zelfsturing en autonomie ontdekt de baby, peuter, kleuter of het schoolkind op zijn eigen wijze en tempo de wereld om zich heen.  

Wat onderscheidt ons van andere kinderopvangorganisaties?

 • Welbevinden en betrokkenheid:
  Binnen onze pedagogische aanpak staan het welbevinden en de betrokkenheid van het kind centraal: Een kind dat zich goed voelt en lekker in zijn vel zit, raakt meer betrokken en gemotiveerd zich te ontwikkelen. Onze pedagogisch medewerkers geloven in de groeikracht van ieder kind en hebben het vertrouwen in de mogelijkheden van alle kinderen. Zij bieden emotionele veiligheid waardoor kinderen zich vertrouwd voelen en zichzelf mogen zijn.  Wij laten kinderen op hun eigen wijze en in hun eigen tempo de wereld ontdekken!  
 • Zelfevaluatie:  
  De pedagogische praktijk wordt, aan de hand van vaste thema's, jaarlijks getoetst door middel van een zelfevaluatie-instrument die de locatiemanagers hanteren.
 • Zorgvuldige en persoonlijke overdracht: 
  De kinderen worden aan het begin en einde van de dag (tijdens het brengen en ophalen) opgevangen op hun eigen groep met hun eigen, vaste, pedagogisch medewerker. Op deze manier kan er altijd een zorgvuldige en persoonlijke overdracht plaatsvinden tussen de ouder(s) en de pedagogisch medewerkers.
 • Vrije bewegingsontwikkeling:
  Op elke groep staat klim- en klautermateriaal dat afgestemd is op de leeftijd en de ontwikkeling van het kind. Op deze manier wordt de vrije bewegingsontwikkeling gestimuleerd. Wij gebruiken daarom geen materiaal (bijvoorbeeld wipstoeltjes) die de vrije bewegingsontwikkeling beperken.
 • Gratis luiers:
  De Grabbelton verstrekt gratis luiers en heeft op elke dagopvang locatie een luiercontainer staan waar je de gebruikte luiers kunt deponeren.
 • Verschillende soorten groepen: 
  Op de locatie Oosteinde kun je kiezen uit een babygroep (0 tot 2 jaar), een peutergroep (2 tot 4 jaar) of een verticale groep (0 tot 4 jaar). Op de locaties Heilige Geeststraat en Hazelaar wordt de opvang aangeboden in een verticale groep (0 tot 4 jaar). Op deze manier kunnen we zoveel mogelijk aansluiten bij de vraag van de ouders.
 • Vervroegde opvang: Tegen betaling kan gebruikt worden gemaakt van vervroegde opvang (vanaf 7.00 uur).
 • Koken en bakken: Alle BSO locaties beschikken over een kookgelegenheid waar kinderen, onder begeleiding, kunnen koken en bakken. 
 • Indeling in leeftijdsgroepen: De kinderen van de BSO zijn ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen.

Kinderopvang de Grabbelton

Enthousiast geworden over de Grabbelton? Kom gerust eens bij ons langs om kennis met ons te maken en de sfeer te proeven.

Rondleiding aanvragen