KINDEROPVANG DE GRABBELTON

Kinderopvang is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Toch blijven wij het bijzonder vinden als je overweegt om jouw kind aan ons toe te vertrouwen in de dagopvang, peuteropvang of buitenschoolse opvang. Echt een kwestie van vertrouwen.

DE GRABBELTON

De Grabbelton bestaat vanaf november 1996 en biedt professionele, hoogwaardige kinderopvang op verschillende locaties in Geldrop. Van dagopvang, peuteropvang tot buitenschoolse opvang (ook wel BSO genoemd). De Grabbelton biedt elke ouder een passend aanbod. Welke dienst je ook van ons afneemt: je bent verzekerd van een duidelijke en eenduidige Grabbelton-aanpak waarbij bewegen, interactie, spelend leren en ontdekken centraal staan.  We spelen altijd maximaal in op de ontwikkelingsfases en basisbehoeften van elk kind. Vanuit zelfontwikkeling, zelfsturing en autonomie ontdekt de baby, peuter, kleuter of het schoolkind op zijn eigen wijze en tempo de wereld om zich heen.  

Wat onderscheidt ons van andere kinderopvangorganisaties?

  • Binnen onze pedagogische aanpak staan het welbevinden en de betrokkenheid van het kind centraal. Een kind dat zich goed voelt en lekker in zijn vel zit, raakt meer betrokken en gemotiveerd zich te ontwikkelen. Onze pedagogisch medewerkers geloven in de groeikracht van ieder kind en hebben het vertrouwen in de mogelijkheden van alle kinderen. Zij ervaren emotionele veiligheid en voelen zich vertrouwd omdat zij zichzelf mogen zijn. Wij laten kinderen in hun eigen tempo ontdekken!  
  • De pedagogische praktijk wordt, aan de hand van vaste thema's, jaarlijks getoetst door middel van een zelfevaluatie-instrument die de locatiemanagers hanteren. 
  • De kinderen worden aan het begin en einde van de dag (tijdens het brengen en ophalen) opgevangen op hun eigen groep met hun eigen, vaste, pedagogisch medewerker. Op deze manier kan er altijd een zorgvuldige en persoonlijke overdracht plaatsvinden tussen de ouder(s) en de pedagogisch medewerkers.
  • Kinderen krijgen de ruimte om hun omgeving zelf te ontdekken waarbij de vrije bewegingsontwikkeling wordt gestimuleerd. Op elke groep staat klim- en klautermateriaal dat afgestemd is op de leeftijd en de ontwikkeling van het kind. Wij gebruiken daarom geen materiaal (bijvoorbeeld wipstoeltjes) die de vrije bewegingsontwikkeling beperken. 
  • De Grabbelton verstrekt gratis luiers en heeft op elke dagopvang locatie een luiercontainer staan waar je de gebruikte luiers kunt deponeren.
  • Je kiest uit een babygroep (0 tot 2 jaar), een peutergroep of een verticale groep. Op deze manier kunnen we zoveel mogelijk aansluiten bij de vraag van de ouders.
  • Tegen betaling kan gebruikt worden gemaakt van vervroegde opvang (vanaf 7.00 uur).
  • Alle BSO locaties beschikken over een kookgelegenheid waar kinderen, onder begeleiding, kunnen koken en bakken. 
  • De kinderen van de BSO zijn ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen.

Kinderopvang de Grabbelton

Enthousiast geworden over de Grabbelton? Kom gerust eens bij ons langs om kennis met ons te maken en de sfeer te proeven

Rondleiding aanvragen