INFORMATIE CORONA

Wij kunnen ons voorstellen dat er regelmatig vragen zijn over de ontwikkelingen, procedures en maatregelen rondom het coronavirus.
Om u zo goed mogelijk te informeren, worden op deze pagina alle actualiteiten vermeld. Zo staan hier de maatregelen die de Grabbelton neemt, vermeld en de correspondentie die naar ouders is verstuurd.

Hieronder treft u bijgaand een FAQ (Frequent Ask Questions) pagina aan. Hierin is een overzicht gemaakt van de veel gestelde vragen.


bekijk hier de nieuwsbrief van de GGD over zelftesten van ouders en medewerkers 

Bekijk hier de Nederlandse versie van de beslisboom (0 tot 13 jaar)

Look here for the English version of te decision tree (0 to 13 year)

bekijk hier de Nederlandse versie van de beslisboom (vanaf 13 jaar)

lees hier het protocol m.b.t. de coronamaatregelenVeelgestelde vragen

Onderstaand treft u een overzicht aan van veel gestelde vragen over de coronamaatregelen. Mocht u andere vragen hebben dan horen wij dat natuurlijk graag.

Op deze website behandelen we de belangrijkste en meest voorkomende informatievragen die op dit moment in de branche leven. De informatie op deze website wordt geüpdatet als de situatie daarom vraagt. Voor informatie die niet op deze website te vinden is verwijzen we je als volgt door:

Algemene informatie over het coronavirus, de verspreiding en preventiemaatregelen:
RIVM (www.rivm.nl/coronavirus/covid-19) of telefonisch via 0800 – 1351.

Vragen over het coronavirus in relatie tot je persoonlijke gezondheidssituatie of die van jouw kind:
Neem contact op met uw huisarts


Wij volgen – zoals altijd wanneer het gaat om veiligheidsvraagstukken – de adviezen van de autoriteiten op het desbetreffende gebied. In dit geval is dat het RIVM. Op de website van het RIVM vind je een overzicht met de meest actuele vragen en antwoorden over het coronavirus (www.rivm.nl/coronavirus/covid-19).

Indien uw inkomen daalt, hebt u recht op aanpassing van de kinderopvangtoeslag. In dat geval ontvangt u dus een hogere toeslag. Het is belangrijk dat u deze wijziging zo spoedig mogelijk doorgeeft via mijn toeslagen van de belastingdienst.

Ter bescherming van onze medewerkers en van u als ouder vinden wij het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de volgende richtlijnen:

- Halen en brengen bij de deur

- Kinderen worden gebracht door één persoon

- Houd 1 1/2 meter afstand tot elkaar

- Alleen ouders/verzorgers zonder klachten mogen hun kind naar de opvang brengen

- Het afscheid is kort

Op de locaties hebben wij een poster opgehangen waarin deze maatregelen staan vermeld.
Klik hier voor het overzicht van de maatregelen

Zie voor meer informatie ook de website van de Rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/ouders (FAQ Rijksoverheid kinderopvang) – 19 mei

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2020/5/19/buitenschoolsse-opvang-vanaf-8-juni-weer-volledig-open