DIENSTENAANBOD 

De Grabbelton biedt elke ouder een passend aanbod. Van dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar tot buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

Je kiest uit de volgende producten:

Dagopvang

De Grabbelton biedt uitsluitend hele dagopvang aan.
Door te kiezen voor hele dagen opvang, zijn vaste groepen gegarandeerd en kan het dagprogramma worden uitgevoerd zonder onderbrekingen. Dit betekent dat opvang in halve dagen niet mogelijk is.
Er geldt een minimale afname van één hele dag opvang (van 7.30 tot 18.30 uur).
Hele dagopvang kan niet omgezet worden naar opvang in halve dagen (een ochtend of een middag).

Daarnaast is er de mogelijkheid om gebruik te maken van onze vervroegde openingstijd van 7.00 tot 7.30 uur. 

Dagopvang 52 weken

Het hele jaar dagopvang, exclusief feestdagen, 1 studiedag en de dag na hemelvaart. De studiedag en de dag na hemelvaart kunnen het gehele kalenderjaar geruild worden tegen andere dagen. 

Dagopvang 40 weken

Opvang tijdens 40 schoolweken per jaar.


Peuteropvang

Als uw kind tussen de 2 en 4 jaar is, kunt u gebruikmaken van de peuteropvang. Uw peuter is van harte welkom op een van onze locaties. Bij de peuteropvang kan het kind onder deskundige begeleiding spelen, ontdekken en zich ontwikkelen met leeftijdsgenootjes. Het peuteraanbod van de Grabbelton is gekoppeld aan basisschool 't Klokhuis en basisschool Sint Jozef in Geldrop.

Vanuit het peuteraanbod ontstaat zo een doorgaande lijn naar groep 1. Op deze manier wordt uw kind spelenderwijs voorbereid op de basisschool: een goede start! Neem voor meer informatie een kijkje op de website van de peuteropvang.  


Buitenschoolse opvang

De openingstijden van onze buitenschoolse opvang sluiten aan bij de schooltijden, de schoolvakanties en studiedagen van de basisschool. Onze medewerkers halen uw kind op bij een vaste verzamelplaats op school met de Grabbeltonbus, de bakfiets of lopend. Onze tarieven zijn inclusief vervoerskosten. Voor kinderen die zelfstandig naar de BSO komen, geldt dat er concrete afspreken met ouders en kind worden gemaakt.

Buitenschoolse opvang 52 weken

Voor opvang tijdens 40 schoolweken, 12 schoolvakantieweken, studiedagen en continuroosters van de school. Als een studiedag valt op een contractueel overeengekomen opvangdag, heb je gegarandeerd recht op opvang.

Buitenschoolse opvang 40 weken

Voor opvang na school tijdens de 40 schoolweken, vastgesteld door het ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschappen (OC&W), exclusief studiedagen en continuroosters van de school.

Buitenschoolse opvang 12 vakantieweken

Opvang tijdens de door het ministerie van OC&W vastgestelde vakantieweken voor regio Zuid (1 week herfstvakantie, 2 weken kerstvakantie, 1 week voorjaarsvakantie, 2 weken meivakantie en 6 weken zomervakantie). Bij een afwijkende vakantieplanning past de Grabbelton, waar mogelijk, de vakantieopvang aan tot een maximum van het aantal door OC&W vastgestelde vakantieweken, dagen.

Voorschoolse opvang

We bieden tijdens de 40 schoolweken ook voorschoolse opvang aan van 7.30 tot aanvang van de schooltijd. Voorschoolse opvang kan afgenomen worden op contractbasis of incidenteel.
Daarnaast is er de mogelijkheid om gebruik te maken van onze vervroegde openingstijd van 7.00 tot 7.30 uur.

Kinderopvang de Grabbelton

Enthousiast geworden over de Grabbelton? Kom gerust eens bij ons langs om kennis met ons te maken en de sfeer te proeven.

Rondleiding aanvragen