ONZE VISIE OP HET KIND

De Grabbelton creëert door middel van welbevinden en betrokkenheid een kansrijke omgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op hun eigen, unieke wijze. Binnen onze pedagogische aanpak staan het welbevinden en de betrokkenheid van het kind centraal. 


Een kind dat zich goed voelt, zit lekker in zijn vel waardoor het betrokken en gemotiveerd raakt om zich te ontwikkelen. Onze pedagogisch medewerkers geloven in de groeikracht van ieder kind en hebben het vertrouwen in de mogelijkheden van alle kinderen waardoor de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, zichzelf mogen zijn, in hun eigen tempo mogen ontdekken en worden uitgedaagd. De pedagogisch medewerkers onderzoeken daarom bij welke activiteiten de betrokkenheid van kinderen groot is en passen daar het materiaal en de activiteiten op aan.  

Wij geloven in de kracht van het kind als inspiratiebron om vanuit hun onbevangen, onvoorwaardelijke en onbevooroordeelde kijk uit te groeien tot een mooi mens die een bijdrage levert aan het creëren van een fijne wereld.
Vanuit een uitdagende en inspirerende leef- en leeromgeving waarin een kind zich veilig voelt, laten wij de kinderen hun talenten en mogelijkheden gebruiken.

Welbevinden en betrokkenheid

De Grabbelton gaat uit van een positieve benadering naar kinderen. De pedagogisch medewerkers nemen de tijd voor het kind, luisteren actief naar het kind en nemen een positieve, vriendelijke en open houding aan waardoor het welbevinden van het kind wordt bevorderd en kinderen zelfvertrouwen krijgen.
Omdat ieder kind zijn eigen specifieke behoefte heeft, hebben onze pedagogisch medewerkers oog en oor voor de betrokkenheid en het welbevinden van een kind en kijken zij met een open blik en vol vertrouwen en geduld naar het kind. Hierdoor kennen zij de kinderen, weten ze waar hun interesses en motivatie liggen en wat er voor nodig is om hen uit te dagen en te prikkelen.
In de ogen van De Grabbelton moeten kinderen vooral kind kunnen zijn. Hun natuurlijke nieuwsgierigheid moet volop de ruimte krijgen. We doen er alles aan de kinderen een plek te bieden waar ze zich prettig en veilig voelen, waar ze zichzelf kunnen zijn en de vrijheid krijgen om op eigen initiatief te spelen, onderzoeken en te bewegen.


Wil je vrijblijvend kennis met ons maken en de sfeer komen proeven? Je bent van harte welkom. 

Rondleiding aanvragen