WAAR IEDERS WERELD GROEIT

Iedere dag groeit de wereld van kinderen. Een geweldige ontdekkingsreis waar De Grabbelton graag deel van uitmaakt. Wij zijn er dan ook trots op dat we elke dag kinderen mogen begeleiden en stimuleren in hun eigen groei en ontwikkeling. Een prachtig proces dat allerminst vanzelfsprekend is. Doordacht en zorgvuldig nemen wij de verantwoordelijkheid vanuit onze visie, expertise en ervaring. Dat doen wij vol warmte en overgave omdat dit voor ons het mooiste werk is dat er bestaat.

Kinderopvang De Grabbelton

De Grabbelton is een warme, betrokken, betrouwbare en vooruitstrevende organisatie met een grote diversiteit in opvang voor kinderen van nul tot dertien jaar bieden wij dagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang. Uw kind is welkom van 0 tot 13 jaar dat met een (VVE) programma binnen onze kindcentra (IKC) aansluit op het programma van school. Zo zorgen we samen voor een doorgaande ontwikkellijn. De locaties die niet onder een kindcentrum vallen werken met thema's vanuit het educatieve programma Piramide. De thema's sluiten aan op de belevingswereld van het kind. Op onze opvanglocaties richten wij ons op een uitdagende en inspirerende omgeving waar ze hun talenten en mogelijkheden leren kennen en gebruiken. Dit alles met respect voor anderen, de (leef)omgeving en zichzelf. 

Waar wij voor staan

In de ogen van De Grabbelton moeten kinderen vooral kind kunnen zijn. Hun natuurlijke nieuwsgierigheid moet volop de ruimte krijgen. We doen er alles aan de kinderen een plek te bieden waar ze zich prettig en veilig voelen, waar ze zichzelf kunnen zijn en de vrijheid krijgen om op eigen initiatief te spelen, onderzoeken en te bewegen. Vanuit een breed perspectief creëren we door middel van betrokkenheid en passie een kansrijke omgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op hun eigen, unieke wijze. Dit is terug te zien in onze inrichting en pedagogische werkwijze.

Pedagogische visie

Op alle groepen wordt gewerkt volgens de pedagogische visie van Emmi Pikler en Montessori waarbij vooral wordt uitgegaan van de competenties en mogelijkheden van het kind en de één op één interactie tussen het kind en de pedagogisch medewerker een belangrijke plaats inneemt. Wij zijn van mening dat kinderen zich beter ontwikkelen als ze de kans krijgen om ontdekkingen te doen in een veilige en uitdagende ruimte. Op alle groepen wordt gebruik gemaakt van Montessorimateriaal en klim- en klautermateriaal van Emmi Pikler waarbij kinderen veilig en op hun eigen niveau kunnen ontdekken.  

Gemotiveerde pedagogische medewerkers

Onze betrokken, bekwame en gemotiveerde pedagogisch medewerkers werken gedreven en liefdevol aan het stimuleren, observeren, volgen en motiveren van elk kind in een omgeving waar ieders wereld kan groeien.
We hechten grote waarde aan een goed contact met ouders. Door met elkaar in gesprek te blijven, komen we tot een passende aansluiting op de wensen van ouders en onze mogelijkheden.  

Op deze wijze geven wij vorm aan de ontdekkingsreis waar de Grabbelton graag deel van uitmaakt.