WAAR IEDERS WERELD GROEIT

Iedere dag groeit de wereld van kinderen. Een geweldige ontdekkingsreis waar De Grabbelton graag deel van uitmaakt. Wij zijn er dan ook trots op dat we elke dag kinderen mogen begeleiden en stimuleren in hun eigen groei en ontwikkeling. Een prachtig proces dat allerminst vanzelfsprekend is. Doordacht en zorgvuldig nemen wij de verantwoordelijkheid vanuit onze visie, expertise en ervaring. Dat doen wij vol warmte en overgave omdat dit voor ons het mooiste werk is dat er bestaat.

Kinderopvang De Grabbelton

De Grabbelton creëert door middel van welbevinden en betrokkenheid een kansrijke omgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op hun eigen, unieke wijze. In de ogen van De Grabbelton moeten kinderen vooral kind kunnen zijn. Hun natuurlijke nieuwsgierigheid moet volop de ruimte krijgen. We doen er alles aan de kinderen een plek te bieden waar ze zich prettig en veilig voelen, waar ze zichzelf kunnen zijn en de vrijheid krijgen om op eigen initiatief te spelen, onderzoeken en te bewegen.

Missie

De Grabbelton verzorgt verantwoorde kinderopvang op diverse locaties in Geldrop met een grote diversiteit in opvang voor kinderen van nul tot dertien jaar.
Vanuit een breed perspectief creëren we, door middel van betrokkenheid en passie, een kansrijke omgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op hun eigen, unieke wijze. We hechten grote waarde aan een goed contact met ouders. Door met elkaar in gesprek te blijven, komen we tot een passende aansluiting op de wensen van ouders en onze mogelijkheden.

Onze visie op het kind

Wij geloven in de kracht van het kind als inspiratiebron om vanuit hun onbevangen, onvoorwaardelijke en onbevooroordeelde kijk uit te groeien tot een mooi mens die een bijdrage levert aan het creëren van een fijne wereld.
Vanuit een uitdagende en inspirerende leef- en leeromgeving waarin een kind zich veilig voelt, laten wij de kinderen hun talenten en mogelijkheden gebruiken.Wil je vrijblijvend kennis met ons maken en de sfeer komen proeven? Je bent van harte welkom. 

Rondleiding aanvragen