EVEN VOORSTELLEN

Kinderopvang De Grabbelton is een echt familiebedrijf dat in 1996 is opgericht door het echtpaar Henriëtte en René Schrander. 

Binnen de Grabbelton heerst bij alle medewerkers een familiegevoel, een cultuur van betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Dit komt tot uiting in de persoonlijke benadering waarbij altijd vanuit respect, betrokkenheid en gelijkwaardigheid wordt gecommuniceerd. Het managen is gericht op een goede en effectieve samenwerking, oog en oor hebben voor elkaar, het creëren van een goed teamverband en het actief bespreken en oplossen van problemen. Dit betekent dat er voor de medewerkers ruimte is om mee te denken, mee te beslissen en te participeren. Door hierover zorgvuldig en goed te communiceren creëren we duidelijkheid en zorgen we ervoor dat we elkaar blijven begrijpen. We praten zoveel mogelijk met elkaar en zo min mogelijk over of tegen elkaar. We bedenken niet wat de ander denkt: we vragen het!    

Binnen onze externe communicatie staan de laagdrempeligheid, de persoonlijke betrokkenheid, de dienstverlenende houding en de open, respectvolle communicatie centraal. Het ultieme doel van onze communicatie is 'samen het beste uit ieder kind halen'. Communicatie is ook geen eenrichtingsverkeer, maar start vanuit de dialoog tussen ouders, kinderen, scholen en externen.

We hopen dat onze benadering tot de verbeelding spreekt en wij stellen ons op deze pagina graag persoonlijk aan u voor.

Technisch medewerker

Management