OUDERCOMMISSIE

De oudercommissie bestaat uit maximaal tien ouders van kinderen die De Grabbelton bezoeken. Er wordt naar gestreefd om van elke groep een vertegenwoordiger in de oudercommissie te hebben. 

De oudercommissie van de Grabbelton staat voor:

  • de belangen van de ouders en hun kinderen binnen De Grabbelton zo goed mogelijk behartigen; 
  • de communicatie tussen ouders en medewerkers van De Grabbelton zo goed mogelijk laten verlopen 
  • meedenken over beleid en organisatie van Kinderopvang De Grabbelton.

Om dit te bereiken overlegt de commissie zesmaal per jaar met de directie van kinderopvang De Grabbelton. Voorbeelden van onderwerpen die worden besproken zijn het pedagogisch beleid, de huisregels, inrichting en het onderhoud van het gebouw en organisatieveranderingen. 

De notulen van het overleg van de commissie worden per e-mail verspreid naar alle ouders. De vergaderingen van de oudercommissie zijn openbaar en toegankelijk voor iedereen. Op elke locatie van kinderopvang De Grabbelton heeft de oudercommissie een informatiebord waar belangrijke punten worden vermeld. 

Laat uw stem horen!

De oudercommissie wil graag jouw mening horen als ouder. Ben je tevreden of zijn er eventuele verbeteringen/suggesties? Aanspreken van de leden is altijd mogelijk of een e-mail sturen naar oudercommissiegrabbelton@gmail.com. Vanzelfsprekend gaat de commissie vertrouwelijk om met informatie en zal altijd worden teruggekoppeld wat er met vragen, opmerkingen of ideeën is gedaan.


De volgende ouders hebben zitting in de oudercommissie: 

Joia Helfenrath
Peuterbos
Martijn Hoiting
Strandjutters, Wereldreizigers
Lauren Fredrikz
Brabbelbos