GENEESMIDDELENFORMULIER

Download hier het geneesmiddelenformulier


Als jouw kind tijdens de opvangperiode medicijnen in moet nemen, wordt er door de pedagogische medewerkers nagegaan of dit past binnen het protocol ‘ziekte en ongevallen’. In geval van toediening dient er een geneesmiddelenformulier ingevuld te worden. Het formulier is ook te verkrijgen bij de pedagogisch medewerker van de groep. In geval van nood kunnen ouders telefonisch toestemming geven om medicatie te verstrekken.

De Grabbelton adviseert nadrukkelijk je kind te laten vaccineren volgens het rijksvaccinatieprogramma.
*Download 
hier Acrobat Reader indien je het bestand niet geopend krijgt.