Kindcentrum 6gehuchten, Papenvoort

Papenvoort 10
5663 AH Geldrop 
tel: 06-10509270

Locatiemanager: Judith Osnabrugge
E-mail: J.Osnabrugge@degrabbelton.nl
Aanwezig op: maandag, donderdag en vrijdagochtend

KINDCENTRUM 6GEHUCHTEN

BSO de Grabbelton en peuteropvang de Grabbelton vormen samen met Eenbes basisschool Sint Jozef het kindcentrum 6Gehuchten.
Door deze samenwerking- als één team vanuit één pedagogische visie- biedt kindcentrum 6gehuchten één doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar. De kinderen kunnen naar hartenlust spelen en leren in een kansrijke omgeving waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen op hun eigen, unieke wijze. Vanuit welbevinden en betrokkenheid zorgen we ervoor dat alle kinderen kunnen groeien en bloeien in een fijne en uitdagende omgeving waar samengewerkt wordt vanuit respect en gelijkwaardigheid.

BSO Geldrop

Op de locatie Papenvoort in Geldrop bieden wij op maandag, dinsdag en donderdag voor de oudste kinderen BSO en voor alle kinderen VSO aan. Op woensdag en vrijdag kunnen de kinderen opgevangen worden op de locatie Heilige Geeststraat waar veel kinderen van de St. Jozef gebruikmaken van de opvang.

Wij werken intensief samen met de St. Jozef. De samenwerking betreft onder andere het bespreken, uitdragen en uitvoeren van een gezamenlijke pedagogische visie, het organiseren van gezamenlijke activiteiten en het bespreken van kinderen waarbij reden tot zorg is. Dit laatste gebeurt uitsluitend in overleg en na toestemming van de ouders.

Spelontwikkeling

Kinderen kunnen en mogen vaak kiezen met wat ze spelen, met wie ze spelen, waar in de ruimte ze willen spelen, wanneer ze met iets spelen en hoe lang ze met iets spelen. De materialen en attributen die wij bij kinderen aanbieden, helpen het kind bij zijn (spel- en leer)ontwikkeling.
Er wordt door een pedagogisch medewerker niet onnodig ingegrepen in het spel of de activiteit van een kind en het kind wordt niet onnodig geholpen, gestimuleerd of gestoord. De pedagogisch medewerker is in de buurt en beperkt zich tijdens het spel zoveel mogelijk tot oogcontact of bevestigende woorden.
Naast het vrije spel zijn er ook georganiseerde activiteiten. Daarin hebben de pedagogisch medewerkers een actieve en sturende rol. Ook kinderen kunnen hierin een actieve rol hebben; zo kunnen zij ook onderwerpen voor activiteiten bedenken en die (gedeeltelijk) zelf leiden. Het activiteitenaanbod wordt zo afgestemd dat ieder kind, vanuit zijn eigen onderzoekende houding, zijn interesses kan volgen. Door open, uitdagende activiteiten aan te bieden worden alle kinderen betrokken bij de activiteiten.

Inrichting

Onze pedagogisch medewerkers creëren voor alle kinderen een rijke, uitdagende en veelzijdige speel-leeromgeving waarin kinderen in hun eigen tempo, passend bij hun ontwikkeling en interesses, op ontdekkingstocht kunnen gaan.
De inrichting en de spelmateriaal worden steeds aangepast op het thema waardoor er voldoende uitdaging en variatie blijft.
De BSO groepen kunnen, na schooltijd, gebruik maken van alle centrale ruimtes en de buitenspeelruimtes waardoor het spelaanbod groot is. Aan de Papenvoort beschikken de groepen over een keuken, een podium en een techniek-ruimte. Alle groepen kunnen gebruikmaken van de grote gymzaal die bij de Jozefschool ligt.

Buitenspelen 

De Grabbelton hecht veel waarde aan het belang van buitenspelen. Naast het feit dat buitenspelen goed is voor de gezondheid, biedt het kinderen een ander soort uitdagingen en andere ontwikkelingskansen dan die ze binnen aangeboden krijgen. Op het schoolplein zijn verschillende plekken voor activiteiten en voor kinderen van diverse leeftijden. Er zijn zon- en schaduwplekken, plekjes waar kinderen uit het zicht kunnen spelen en voldoende losse materialen voor fantasiespel.
Het buiten spelen zorgt voor andere ervaringen doordat er meer ruimte is en de omgeving kinderen uitlokt om te bewegen.

Peuteropvang Geldrop, de Driewieler

Peuteropvang de Grabbelton biedt op de locatie van de Driewieler peuteropvang aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar en is gelegen tegenover Eenbesbasisschool Sint Jozef. De peuteropvang vormt samen met basisschool Sint Jozef het kindcentrum 6Gehcuchten.

Een kind heeft alles in huis om de wereld leren kennen. met deze intentie kijken onze pedagogisch medewerkers naar de kinderen. Door goed te observeren, weten ze waar de individuele- en groepsinteresses liggen. Onze pedagogisch medewerkers sluiten hier de activiteiten op aan en begeleiden en verrijken het spel waarbij ze het initiatief bij het kind laten liggen. Hierdoor ontstaat er een beredeneerd aanbod.
De activiteiten zijn zo gevarieerd waardoor er veel afwisseling ontstaat met herkenbare en terugkerende elementen. Hierdoor krijgen kinderen meer zelfvertrouwen en worden het welbevinden en de betrokkenheid vergroot.
En dit geeft kinderen weer de veiligheid en geborgenheid om zich te kunnen ontwikkelen en de wereld te ontdekken.

Ook wordt er nauw samengewerkt met basisschool St. Jozef. De kinderen werken aan hetzelfde thema en spelen regelmatig even in de kleuterklas of op het schoolplein. Op deze manier leren de peuters de school en de leerkrachten al een beetje kennen, wat kan helpen bij de overgang naar school.

Peuters met een indicatie worden, op woensdagochtend, automatisch geplaatst in de 3+ groep als ze drie jaar zijn. Heeft uw peuter geen indicatie, maar wilt u hem/haar wel gebruik laten maken van deze uitdagende groep, meld hem/haar hier dan aan bij de planning van de Grabbelton (planning@degrabbelton.nl).