Driewieler

Papenvoort 1
5663 AC Geldrop
Tel: 040 –2855930

Locatiemanager: Ilze van Thiel
E-mail: i.v.thiel@degrabbelton.nl
Aanwezig op: maandag, dinsdag en donderdag

PEUTEROPVANG DE GRABBELTON

Kinderopvang en peuteropvang de Grabbelton vormen samen met Eenbes basisschool Sint Jozef het kindcentrum 6Gehuchten.
Door deze samenwerking- als één team vanuit één pedagogische visie- biedt kindcentrum 6gehuchtenn één doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar. De kinderen kunnen naar hartenlust spelen en leren in een kansrijke omgeving waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen op hun eigen, unieke wijze. Vanuit welbevinden en betrokkenheid zorgen we ervoor dat alle kinderen kunnen groeien en bloeien in een fijne en uitdagende omgeving waar samengewerkt wordt vanuit respect en gelijkwaardigheid.

Peuteropvang Geldrop, de Driewieler

Peuteropvang de Grabbelton biedt op de locatie van de Driewieler peuteropvang aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar en is gelegen tegenover Eenbesbasisschool Sint Jozef. Deze locatie vormt samen met Eenbesbasisschool Sint Jozef en buitenschoolse opvang De Grabbelton het kindcentrum 6Gehuchten.
Een kind heeft alles in huis om de wereld te leren kennen. Vanuit deze intentie kijken onze pedagogisch medewerkers naar kinderen. Door goed te observeren weten ze waar de individuele interesses liggen en die van de groep. Hier sluiten zij de activiteiten op aan en zo zorgen ze voor een beredeneerd aanbod. Zij begeleiden en verrijken het spel eventueel zonder daarmee het initiatief van kinderen uit handen te nemen. Het activiteitenaanbod is hierdoor gevarieerd bij peuteropvang de Grabbelton. Een ochtend is nooit hetzelfde terwijl er daarentegen wel veel herkenbare en terugkerende elementen inzitten. Het bieden van veiligheid en geborgenheid is onze belangrijkste doelstelling. Dit zijn de twee belangrijkste voorwaarde voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen en de wereld te kunnen ontdekken.
Vanuit het peuteraanbod ontstaat zo een doorgaande lijn naar groep 1 van de basisschool. Op deze manier wordt uw kind spelenderwijs voorbereid op de basisschool: een goede start!

Op woensdagochtend zijn er bij de peuteropvang uitsluitend  3-jarige peuters aanwezig. De zogenaamde 3+ groep.
De 3+ groep verschilt wat betreft indeling en inhoud van de andere groepen. De pedagogisch medewerker biedt activiteiten aan die nauw aansluiten bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van driejarige peuters. Er wordt met gericht ontwikkelingsmateriaal gewerkt waardoor de peuters spelenderwijs in aanraking komen met vaardigheden die ook op de basisschool van belang zijn. Daarnaast krijgen de peuters extra uitdaging tot zelfstandigheidsbevordering.

Ook wordt er nauw samengewerkt met basisschool St. Jozef. De kinderen werken aan hetzelfde thema en de kinderen spelen regelmatig in een van de kleuterklassen of op het schoolplein van basisschool St. Jozef.  Op deze manier leren de peuters spelenderwijs de school en de leerkrachten al een beetje kennen, wat kan helpen bij de overgang naar school.

Peuters met een indicatie worden automatisch op woensdagochtend in de 3+ groep geplaatst als ze drie jaar zijn. Heeft uw peuter geen indicatie, maar wilt u hem/haar wel gebruik laten maken van deze uitdagende groep, meld hem/haar hier dan voor aan bij de planning van de Grabbelton: (planning@degrabbelton.nl).