Kindcentrum de Appelgaard

Hazelaar 45,
5664 VE Geldrop
tel: 040-2310915

Locatiemanager: Ilse Stewart
E-mail: i.stewart@degrabbelton.nl
Aanwezig op maandag, dinsdagochtend en donderdag

KINDCENTRUM DE APPELGAARD

Kinderopvang en peuteropvang De Grabbelton vormen samen met Eenbesbasisschool 't Klokhuis kindcentrum de Appelgaard.

Door deze samenwerking als één team vanuit één pedagogische visie, biedt kindcentrum de Appelgaard één doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van nul tot dertien jaar. De kinderen kunnen spelen en leren in een kansrijke omgeving waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen op hun eigen, unieke wijze. Vanuit welbevinden en betrokkenheid zorgen we ervoor dat alle kinderen kunnen groeien en bloeien in een fijne en uitdagende omgeving waar samengewerkt wordt vanuit respect en gelijkwaardigheid. 


Dagopvang

Er is één verticale groep (voor kinderen van 0 tot 4 jaar) gevestigd op deze locatie. De ruimte is licht en de inrichting en het aanbod zijn afgestemd op de leeftijden 0 tot 4 jaar.
Kinderen krijgen bij de Grabbelton de ruimte om hun omgeving te ontdekken. De ruimtes zijn uitnodigend ingericht waarbij veiligheid, uitdaging en de aansluiting op de ontwikkeling en de interesses van het kind de voornaamste criteria zijn.

Spelontwikkeling 

Het aanbod bestaat uit ruimte voor vrij spel, gerichte activiteiten en bewegen.
Gedurende de dag worden zoveel mogelijk beweegactiviteiten geïntegreerd in het dagelijkse handelen bijvoorbeeld tijdens het aan- en uitkleden, tafeldekken en afruimen, kennismaken met allerlei materialen, bouwen, knippen, plakken en verven. Daarnaast is er op de groepen klim- en klautermateriaal aanwezig dat is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. De pedagogisch medewerkers gaan zoveel mogelijk met de kinderen naar buiten waar kinderen kunnen rennen, fietsen, ontdekken en ervaren.

De inrichting van de groepsruimte

Onze pedagogisch medewerkers creëren voor alle kinderen een rijke, uitdagende en veelzijdige speel-leeromgeving waarin kinderen in hun eigen tempo, passend bij hun ontwikkeling en interesses, op ontdekkingstocht kunnen gaan. Hierdoor wordt de betrokkenheid van kinderen vergroot en komen ze tot ‘rijk’ spel.
De hoeken zijn bij ons duidelijke gescheiden speelplekken, waarbij baby’s en de pedagogisch medewerkers elkaar altijd kunnen zien. In de hoeken liggen een beperkt aantal voorwerpen afgestemd op de leeftijd van elk kind. Voor de peuters zijn er hoeken waar zij zelfstandig, ongestoord en geconcentreerd kunnen spelen. Deze hoek is afgeschermd door een hekje. Er staan open kasten zodat kinderen zelfstandig het materiaal kunnen pakken en er wordt gebruik gemaakt van laag meubilair waardoor de zelfstandigheid van kinderen wordt bevorderd.
In de groepsruimte is voor de kinderen ook gelegenheid om te komen tot een rollenspel waarbij ze de wereld kunnen nabootsen en zelf vorm kunnen geven (bijvoorbeeld een keukentje).
Op de groep is een rustbedje aanwezig waar kinderen rustig kunnen spelen (een boekje lezen of met een knuffel/pop spelen). Er hangen lijstjes waar tekeningen van kinderen in opgehangen kunnen worden. Daarnaast zijn er themakastjes op de groepen waar aan de hand van het thema materialen in worden gedaan.

Buitenspelen 

De Grabbelton hecht veel waarde aan het belang van buitenspelen. Daarom kan er te allen tijde gebruik worden gemaakt van een eigen buitenruimte, die grenst aan de groep. Naast het feit dat buitenspelen goed is voor de gezondheid, biedt het kinderen een ander soort uitdagingen en andere ontwikkelingskansen dan die ze binnen aangeboden krijgen. Buiten spelen is dus meer dan alleen een frisse neus halen.
Kinderen exploreren buiten op een andere manier dan binnen. Allereerst is er buiten meer ruimte, waardoor het uitnodigt tot grotere, grovere en snellere bewegingen (bijvoorbeeld rennen, fietsen en hinkelen). Buitenspelen biedt kinderen daardoor nieuwe motorische uitdagingen.

Peuteropvang Geldrop, de Boomgaard

Peuteropvang de Grabbelton biedt binnen het kindcentrum ook peuteropvang aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Bij de peuteropvang kan uw kind onder deskundige begeleiding spelen, ontdekken en zich ontwikkelen met leeftijdsgenootjes.
Het peuteraanbod van de Grabbelton is gekoppeld aan Eenbesbasisschool 't Klokhuis in Geldrop waardoor er een doorgaande lijn naar groep 1 ontstaat.
Op deze manier wordt uw kind spelenderwijs voorbereid op de basisschool. 

Op woensdagochtend zijn er bij de peuteropvang uitsluitend  3-jarige peuters aanwezig. De zogenaamde 3+ groep.
De 3+ groep verschilt wat betreft indeling en inhoud van de andere groepen. De pedagogisch medewerker biedt activiteiten aan die nauw aansluiten bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van driejarige peuters. Er wordt met gericht ontwikkelingsmateriaal gewerkt waardoor de peuters spelenderwijs in aanraking komen met vaardigheden die ook op de basisschool van belang zijn.
Ook wordt er nauw samengewerkt met basisschool 't Klokhuis d.m.v. voorlees activiteiten en gymlessen in de gymzaal van de basisschool. Op deze manier leren de peuters de school en de leerkrachten al een beetje kennen, wat kan helpen bij de overgang naar school.
Peuters met een indicatie worden, afhankelijk van de ontwikkeling van het kind, in de 3+ groep geplaatst als ze drie jaar zijn. Heeft uw peuter geen indicatie, maar wilt u hem/haar wel gebruik laten maken van deze uitdagende groep, meld hem/haar hier dan aan bij de planning van de Grabbelton (planning@degrabbelton.nl).

BSO Geldrop

Er zijn twee BSO groepen (voor kinderen van 4 tot 13 jaar). De kinderen zijn verdeeld in twee leeftijdsgroepen. De groepsruimtes zijn licht en ruim, beschikken over diverse activiteitenplekken en zij mogen gebruikmaken van het speelplein van de school. Daarnaast biedt de Grabbelton op deze locatie ook VSO aan (voor kinderen van 4 tot 13 jaar). 

Spelontwikkeling

Kinderen kunnen en mogen vaak kiezen met wat ze spelen, met wie ze spelen, waar in de ruimte ze willen spelen, wanneer ze met iets spelen en hoe lang ze met iets spelen. De materialen en attributen die wij bij kinderen aanbieden, helpen het kind bij zijn (spel- en leer)ontwikkeling.
Er wordt door een pedagogisch medewerker niet onnodig ingegrepen in het spel of de activiteit van een kind en het kind wordt niet onnodig geholpen, gestimuleerd of gestoord. De pedagogisch medewerker is in de buurt en beperkt zich tijdens het spel zoveel mogelijk tot oogcontact of bevestigende woorden.
Naast het vrije spel zijn er ook georganiseerde activiteiten. Daarin hebben de pedagogisch medewerkers een actieve en sturende rol. Ook kinderen kunnen hierin een actieve rol hebben; zo kunnen zij ook onderwerpen voor activiteiten bedenken en die (gedeeltelijk) zelf leiden. Het activiteitenaanbod wordt zo afgestemd dat ieder kind, vanuit zijn eigen onderzoekende houding, zijn interesses kan volgen. Door open, uitdagende activiteiten aan te bieden worden alle kinderen betrokken bij de activiteiten.

Inrichting

Onze pedagogisch medewerkers creëren voor alle kinderen een rijke, uitdagende en veelzijdige speel-leeromgeving waarin kinderen in hun eigen tempo, passend bij hun ontwikkeling en interesses, op ontdekkingstocht kunnen gaan.
De inrichting en de spelmateriaal worden steeds aangepast op het thema waardoor er voldoende uitdaging en variatie blijft.

Buitenspelen 

De Grabbelton hecht veel waarde aan het belang van buitenspelen. Naast het feit dat buitenspelen goed is voor de gezondheid, biedt het kinderen een ander soort uitdagingen en andere ontwikkelingskansen dan die ze binnen aangeboden krijgen. Op het schoolplein zijn verschillende plekken voor activiteiten en voor kinderen van diverse leeftijden. Er zijn zon- en schaduwplekken, plekjes waar kinderen uit het zicht kunnen spelen en voldoende losse materialen voor fantasiespel.
Het buiten spelen zorgt voor andere ervaringen doordat er meer ruimte is en de omgeving kinderen uitlokt om te bewegen.