Kindcentrum de Appelgaard

Kinderopvang en peuteropvang De Grabbelton vormen samen met Eenbesbasisschool 't Klokhuis kindcentrum de Appelgaard.
Door deze samenwerking- als één team vanuit één pedagogische visie- biedt kindcentrum de Appelgaard één doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De kinderen kunnen naar hartenlust spelen en leren in een kansrijke omgeving waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen op hun eigen, unieke wijze. Vanuit welbevinden en betrokkenheid zorgen we ervoor dat alle kinderen kunnen groeien en bloeien in een fijne en uitdagende omgeving waar samengewerkt wordt vanuit respect en gelijkwaardigheid.

Dagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang Geldrop

Op de locatie Hazelaar biedt De Grabbelton dagopvang aan in een verticale groep (voor kinderen van 0 tot 4 jaar), peuteropvang (voor kinderen van 2 tot 4 jaar) en BSO (voor kinderen van 4 tot 13 jaar) in drie leeftijdsgroepen. De groepsruimtes zijn licht en ruim, beschikken over diverse activiteitenplekken en hebben een grote buitenspeelruimte. De kinderen van de BSO kunnen, na schooltijd en tijdens de schoolvakanties, gebruikmaken van de grote buitenruimte van de school.

Peuteropvang Geldrop, de Boomgaard

Peuteropvang de Grabbelton biedt binnen het kindcentrum ook peuteropvang aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar.  Bij de peuteropvang kan uw kind onder deskundige begeleiding spelen, ontdekken en zich ontwikkelen met leeftijdsgenootjes.
Het peuteraanbod van de Grabbelton is gekoppeld aan Eenbesbasisschool 't Klokhuis in Geldrop.
Vanuit het peuteraanbod ontstaat zo een doorgaande lijn naar groep 1. Op deze manier wordt uw kind spelenderwijs voorbereid op de basisschool: een goede start!

Op woensdagochtend zijn er bij de peuteropvang uitsluitend  3-jarige peuters aanwezig. De zogenaamde 3+ groep.
De 3+ groep verschilt wat betreft indeling en inhoud van de andere groepen. De pedagogisch medewerker biedt activiteiten aan die nauw aansluiten bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van driejarige peuters passen. Er wordt met gericht ontwikkelingsmateriaal gewerkt waardoor de peuters spelenderwijs in aanraking komen met vaardigheden die ook op de basisschool van belang zijn. Daarnaast krijgen de peuters extra uitdaging tot zelfstandigheidsbevordering.

Ook wordt er nauw samengewerkt met basisschool 't Klokhuis d.m.v. voorlees activiteiten en gymlessen in de gymzaal van de basisschool. Op deze manier leren de peuters de school en de leerkrachten al een beetje kennen, wat kan helpen bij de overgang naar school.

Peuters met een indicatie worden automatisch geplaatst in de 3+ groep als ze drie jaar zijn. Heeft uw peuter geen indicatie, maar wilt u hem/haar wel gebruik laten maken van deze uitdagende groep, meld hem/haar hier dan aan bij de planning van de Grabbelton (planning@degrabbelton.nl).


Adres BSO Geldrop, peuteropvang Geldrop en dagopvang Geldrop

Toon kaart 

Hazelaar 45,
5664 VE Geldrop
tel: 040-2310915

Locatiemanager: Ilse Stewart
E-mail: i.stewart@degrabbelton.nl 
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag