kindcentrum 6gehuchten

Kinderopvang & Peuteropvang De Grabbelton

Kinderopvang en peuteropvang de Grabbelton vormen samen met Eenbes basisschool Sint Jozef het kindcentrum 6 gehuchten.
Door deze samenwerking- als één team vanuit één pedagogische visie- biedt kindcentrum 6gehuchtenn één doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar. De kinderen kunnen naar hartenlust spelen en leren in een kansrijke omgeving waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen op hun eigen, unieke wijze. Vanuit welbevinden en betrokkenheid zorgen we ervoor dat alle kinderen kunnen groeien en bloeien in een fijne en uitdagende omgeving waar samengewerkt wordt vanuit respect en gelijkwaardigheid.

BSO Geldrop

Op de locaties Gildestraat en Papenvoort in Geldrop bieden wij BSO aan in de Sint Jozefschool. De jongste groepen van de BSO Geldrop bevinden zich aan de Gildestraat en de oudste groepen zijn aan de Papenvoort gevestigd.

De BSO groepen kunnen, na schooltijd, gebruik maken van alle centrale ruimtes en de buitenspeelruimtes waardoor het spelaanbod groot is. Aan de Papenvoort beschikken de groepen over een keuken, een podium en een techniek-ruimte. Alle groepen kunnen gebruikmaken van de grote gymzaal die bij de Jozefschool ligt. Wij werken intensief samen met de Sint Jozefschool. De samenwerking betreft onder andere het bespreken, uitdragen en uitvoeren van een gezamenlijke pedagogische visie, het organiseren van gezamenlijke activiteiten en het bespreken van kinderen waarbij reden tot zorg is. Dit laatste gebeurt uitsluitend in overleg en na toestemming van de ouders.

Peuteropvang Geldrop, de Driewieler

Peuteropvang de Grabbelton biedt op de locatie van de Driewieler peuteropvang aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Deze locatie is gelegen tegenover Eenbesbasisschool Sint Jozef en maakt onderdeel uit van kindcentrum 6Gehuchten.
Bij de peuteropvang kan uw kind onder deskundige begeleiding spelen, ontdekken en zich ontwikkelen met leeftijdsgenootjes.
Het peuteraanbod van de Grabbelton is gekoppeld aan Eenbesbasisschool Sint Jozef in Geldrop.
Vanuit het peuteraanbod ontstaat zo een doorgaande lijn naar groep 1. Op deze manier wordt uw kind spelenderwijs voorbereid op de basisschool: een goede start!

Op woensdagochtend zijn er bij de peuteropvang uitsluitend  3-jarige peuters aanwezig. De zogenaamde 3+ groep.
De 3+ groep verschilt wat betreft indeling en inhoud van de andere groepen. De pedagogisch medewerker biedt activiteiten aan die nauw aansluiten bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van driejarige peuters passen. Er wordt met gericht ontwikkelingsmateriaal gewerkt waardoor de peuters spelenderwijs in aanraking komen met vaardigheden die ook op de basisschool van belang zijn. Daarnaast krijgen de peuters extra uitdaging tot zelfstandigheidsbevordering.

Ook wordt er nauw samengewerkt met basisschool St. Jozef d.m.v. een aantal gezamenlijke thema’s en spelen we met de kleuters op het kleuterspeelplein. Op deze manier leren de peuters de school en de leerkrachten al een beetje kennen, wat kan helpen bij de overgang naar school.

Peuters met een indicatie worden automatisch geplaatst in de 3+ groep als ze drie jaar zijn. Heeft uw peuter geen indicatie, maar wilt u hem/haar wel gebruik laten maken van deze uitdagende groep, meld hem/haar hier dan aan bij de planning van de Grabbelton (planning@degrabbelton.nl).
Adres BSO Geldrop, Kindcentrum 6gehuchten, Gildestraat

Toon kaart 

Gildestraat 1
5663 CE Geldrop
tel: 06-20 25 89 91

Adres BSO Geldrop, kindcentrum 6gehuchten, Papenvoort

Toon kaart

Papenvoort 10
5663 AH Geldrop
tel: 06-10509270

Adres peuteropvang Geldrop, kindcentrum 6gehuchten, Papenvoort

Toon kaart

Peuteropvang de Driewieler (basisschool Sint Jozef)
Papenvoort 1
5663 AC Geldrop
Tel: 040 –2855930


Locatiemanager: Ilse Stewart
E-mail: i.stewart@degrabbelton.nl
Aanwezig op: maandag, dinsdag en donderdag