REGISTRATIENUMMERS

De Grabbelton biedt hoogwaardige kinderopvang op drie locaties in Geldrop. Wij voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang en zijn dan ook geregistreerd in het landelijk register kinderopvang. Hieronder zijn de verschillende registratienummers terug te vinden.Dagopvang 

Vlindertuin
5663 PZ
KDV
134824362
Brabbelbos
5663 PZ
KDV
134824362
Speelweide
5663 PZ
KDV
134824362
Peuterbos
5663 PZ
KDV
134824362
Peuterwoud
5663 PZ
KDV
134824362
Tovertuin
5664 AV
KDV
609376184
Speelrijk
5664 AV
KDV
609376184 
Ontdekstek
5664 AV
KDV
609376184
Appeltuin
5664 VE
KDV
290288162


Buitenschoolse opvang 

Avonturiers 
5663 CE
BSO
214726873
Ontdekkers
5663 CE
BSO
214726873
Verkenners
5663 AH
BSO
212506237
Tijdreizigers
5663 AH
BSO
212506237
Speurneuzen
5664 AV
BSO
535515534
Strandjutters
5664 AV
BSO 535515534
Spoorzoekers 5664 AV
BSO
535515534
Wereldreizigers 5664 AV BSO 535515534
Schatgravers 5664 VE BSO 147957850
Ontdekkingsreizigers  5664 VE BSO 147957850


Gastouderbureau Geldrop
Postcode: 5663 PZ
Soort opvang: GOB
Registratienummer: 636000333


N.b. maken uw kinderen gebruik van meerdere locaties, dan kunt u het registratienummer gebruiken waar uw kind de meeste opvanguren heeft.


Tink training

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

In maart van dit jaar zijn alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn binnen de dagopvang en de peuteropvang gestart met de training: Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang (TINK-training). Deze training wordt gegeven door Kracht Educatief.
In 2017 hebben we drie  bijeenkomsten gehad met het team van de dagopvang om ons pedagogisch beleid te bespreken en te herzien. Tijdens deze bijeenkomsten is vooral ingezoomd op het uitdragen van onze visie, welk spelmateriaal hierbij wordt aangeboden, op welke wijze we op kunnen spelen op de maatschappelijke veranderingen (bijvoorbeeld de 21 eeuwse vaardigheden) en hoe we de speelleeromgeving volgens deze visie kunnen inrichten. De TINK training is een mooie verdiepingsslag: Na het bespreken van de pedagogische visie en het aanpassen van de speelleeromgeving wordt, dankzij de TINK training, ingezoomd op de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers. Zo borgen we de kwaliteit van onze kinderopvang op verschillende niveaus. Naast de pedagogisch medewerkers zullen ook de locatiemanagers, de manager kinderopvang en een directielid aanwezig zijn bij de bijeenkomsten. Hierdoor kunnen zij de pedagogisch medewerkers op de werkvloer gericht coachen op de opgedane kennis over de geleerde taal- en interactievaardigheden. Oproepkrachten konden zich op vrijwillige basis inschrijven, met dien verstande dat ze wel de gehele training zouden volgen.Lees verder >>

zwemlesservice

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

De Grabbelton biedt een zwemlesservice aan op maandag. De zwemlesservice richt zich  op het oefenen voor diploma A. Kinderen die gebruikmaken van onze opvang op maandag, kunnen gebruikmaken van deze service. Deze service houdt in dat een van onze medewerkers de kinderen, zonder extra kosten, naar het zwembad brengt, omkleedt en weer naar de locatie brengt. 

Lees verder >>

Inspectierapporten

Henriëtte Schrander     
18 september 2017

Kinderopvangorganisaties worden jaarlijks geinspecteerd door de GGD. Hiermee krijgen ouders een objectief beeld van de kwaliteit van de geboden opvang. Inmiddels zijn de inspecties voor de locaties van de peuteropvang (Driewieler en Boomgaard) en de dagopvanggroep bij de Hazelaar afgerond en hebben wij wederom voor elke locatie een fantastische score!
U kunt de inspectierapporten van de Grabbelton vinden op onze website onder downloads. Daarnaast zijn de inspectierapporten van alle kinderopvangorganisaties terug te vinden op: http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Lees verder >>