3+ groep bij peuteropvang de Grabbelton

3 december 2021

Op woensdagochtend is er bij de peuteropvang een 3+ groep waar 16 kinderen kunnen worden opgevangen. Dit is een groep waar kinderen vanaf 3 jaar voorbereid worden op de basisschool. In deze groep worden speciale “3+ “ activiteiten aangeboden.

De 3+ groep verschilt wat betreft indeling en inhoud van de andere groepen. De leidster biedt activiteiten aan die nog beter bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van peuters van drie jaar passen. Er wordt met gericht ontwikkelingsmateriaal gewerkt waardoor de kinderen spelenderwijs in aanraking komen met vaardigheden die ook op de basisschool van belang zijn. Daarnaast krijgen de peuters extra uitdaging tot zelfstandigheid.

Als uw peuter een indicatie heeft vinden wij het heel belangrijk dat hij/zij deelneemt aan de 3+ activiteiten. Daarom wordt uw peuter vanaf zijn/haar 3e jaar, mits er plaats is, automatisch ingedeeld in de 3+ groep op de woensdagochtend. De planningsmedewerkers zullen dan bekijken welk dagdeel komt te vervallen zodat uw kind altijd vier dagdelen naar de peuteropvang kan komen.