De Grabbelton bestaat 25 jaar

21 december 2021

Op maandag 1 november jl. was het exact 25 jaar geleden dat we de Grabbelton zijn gestart in een voormalige nagelstudio aan Hoog Geldrop. Op deze locatie was plaats voor 5 kinderen en het bleek al snel dat deze ruimte te klein was voor het aantal aanmeldingen. Binnen een half jaar was er namelijk al sprake van een wachtlijst.


En toen stond de gemeente opeens op de stoep omdat we geen vergunning hadden. Gelukkig heeft de gemeente ons gedoogd en mochten we, onder strenge voorwaarden, onze opvang voortzetten. Door de grote belangstelling voor onze kleinschalige kinderopvang zijn we een jaar later op zoek gegaan naar een extra locatie. Dit werd de locatie van dansschool Le Haen aan de Gijzenrooiseweg waar we twee groepen dagopvang konden huisvesten op de dansvloer. Er werd een slaapkamer gecreëerd in het kantoor en voor het afschermen van de groepen, werden (zelfgemaakte) houten schotten geplaatst.
Omdat de dansschool in de avonden in gebruik was voor danslessen, moesten alle materialen aan het einde van de dag door ons worden opgeruimd.
Omdat de huisvesting in de voormalige nagelstudio en dansschool een tijdelijke oplossing was, gingen we in 1997 naar de bank voor een financiering voor het bouwen van een locatie van dagopvang aan Oosteinde.
Een hele grote en spannende stap en een groot avontuur.
In 1999 konden we met de 3 groepen dagopvang: één groep aan Hoog Geldrop en twee groepen in de dansschool, verhuizen naar een zelfgebouwd pand aan Oosteinde.
Vier jaar na de start kwam de behoefte aan buitenschoolse opvang. Daarom werd er in 2002 een verdieping bovenop het pand aan Oosteinde gebouwd (gelukkig hadden we hier bij de bouw in 1999 al rekening mee gehouden).
De Grabbelton is daarna uitgegroeid tot zes locaties verspreid binnen Geldrop.
We zijn er trots op dat we in 25 jaar zo'n mooie organisatie hebben neergezet met een fijn team en betrokken ouders. We hebben nooit de ambitie gehad om heel groot te worden. We wilden vooral een kinderopvang neerzetten die goed is voor de kinderen en de ouders waarbij we de verbinding met iedereen willen behouden. En dat is gelukt!