Hoe kies je de juiste kinderopvang?

2 juni 2022

In het volgende artikel en filmpje komen tips aan bod hoe je kiest voor de juiste kinderopvang. Hieruit blijkt dat onder andere dat stabiliteit belangrijk is. Bij de Grabbelton bieden wij kinderen stabiliteit door ze op een vaste groep te plaatsen met vaste pedagogisch medewerkers. Wat in het filmpje vooral naar voren komt, is dat de pedagogische kwaliteit belangrijk is. Hoe reageren de pedagogisch medewerkers op een kind, pikken zij signalen op, gaan zij gesprekjes aan met kinderen? Daarom vinden wij het belangrijk dat je bij ons een kijkje komt nemen voordat je jouw kindje bij ons inschrijft. Zo kun je zien en ervaren wat


onze pedagogische visie is en hoe dit door onze pedagogisch medewerkers in de praktijk wordt gebracht. Om de pedagogische kwaliteit van onze pedagogisch medewerkers te waarborgen en te vergoten bieden wij regelmatig cursussen aan, waarin de pedagogische aanpak centraal staat. De pedagogisch medewerkers die met kinderen van 0-2 jaar werken zijn onlangs gestart met de cursus ‘ hart voor baby’s’. In deze cursus komt de ontwikkeling van baby’s en de wijze waarop hier op ingespeeld kan worden aan bod.

Onze medewerkers van de Buitenschoolse opvang volgen momenteel de cursus pedagogische keuzes en uitdagingen op de BSO. Hier wordt onder andere besproken hoe de kinderen zich in deze leeftijdscategorie ontwikkelingen en hoe hierop ingespeeld kan worden. Daarnaast komen er onderwerpen zoals aan bod zoals mediawijsheid en diverse ontwikkelingsproblematieken.