Inspectierapporten

12 augustus 2019

Kinderopvangorganisaties worden jaarlijks onaangekondigd geïnspecteerd door de GGD. Hiermee krijgen ouders een objectief beeld van de kwaliteit van de geboden opvang. Onlangs heeft de inspecteur verschillende locaties van de dagopvang en buitenschoolse opvang bezocht.
Het afgelopen jaar zijn wij intensief bezig geweest om de pedagogische visie tot uiting te laten komen in onze werkwijze en inrichting. In april van dit  jaar hebben wij een studiedag georganiseerd voor het hele team. Hierin stonden de thema's welbevinden en betrokkenheid centraal. Dit heeft ons een goed inzicht gegeven op de wijze waarop wij kinderen willen benaderen en uitdagen. Door dit gezamenlijk te doen, hebben wij een breed draagvlak weten te creëren dat door de inspecteur is gezien. We zijn er trots op dat we dit hebben kunnen realiseren en zullen dit de komende jaren nog verder gaan uitwerken en uitdiepen. Alle lof voor onze medewerkers die zich elke dag inzetten om het optimale uit elk kind te halen.


Vind hier de GGD inspectierapporten van Kinderopvang De Grabbelton. Daarnaast zijn de inspectierapporten van alle kinderopvangorganisaties terug te vinden op: http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl


De volledige rapporten zijn te vinden op onze website onder downloads en op  http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl