Inspectierapporten

13 april 2021

Kinderopvangorganisaties worden jaarlijks onaangekondigd geïnspecteerd door de GGD. Hiermee krijgen ouders een objectief beeld van de kwaliteit van de opvang. Onlangs heeft er een onderzoek plaatsgevonden op de locatie Heilige Geeststraat. Vanwege de coronamaatregelen heeft dit onderzoek op afstand plaatsgevonden. De inspecteur was, wederom, erg tevreden over de pedagogische kennis en werkwijze van onze pedagogisch medewerkers die overeenkomt met de beschrijving in het pedagogisch beleid. We zijn erg trots op het mooie rapport. Het was een bewogen jaar wat veel flexibiliteit van ouders, kinderen en vooral pedagogisch medewerkers van de Grabbelton heeft gevraagd. We zijn trots op de inzet van alle medewerkers om zowel onze visie uit te blijven dragen als de extra coronamaatregelen uit te voeren. We zijn erin geslaagd de kinderen een vertrouwde en veilige omgeving te blijven bieden wat duidelijk naar voren komt in dit inspectierapport. Dat verdient een grote pluim voor onze medewerkers!


De volledige inspectierapporten kunt u terug vinden op onze website onder downloads en op http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl