Kwaliteitsonderzoek voorschoolse educatie

16 januari 2023

Eind 2022 heeft de inspecteur van het onderwijs een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de voorschoolse educatie bij De Driewieler. Verschillende ouders zijn door de inspecteur uitgenodigd voor een interview. De resultaten zijn verwerkt in het verslag in de bijlage.

Wij zijn zeer tevreden dat de kwaliteit van de voorschoolse educatie van Stichting Peuterspeelzaal De Driewieler van de Grabbelton met voldoende is gewaardeerd. Het is fijn dat dat dit is opgemerkt en dat is gezien dat onze medewerkers zorgen voor een warm en respectvol klimaat waarin we opbrengstgericht werken en doelen stellen voor peuters die aansluiten op de zone van naaste ontwikkeling. Er is geconstateerd dat onze voorschool werkt vanuit een transparante en integere cultuur en dat er sprake is van een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling waarbij de visie op de kwaliteit en ambities te realiseren breed is gedragen.

Ons pedagogisch-educatief handelen en kwaliteitscultuur zelfs met een goed is beoordeeld, is iets wat ons erg trots maakt. We trachten voortdurend om de kwaliteit van ons aanbod te optimaliseren en daarmee de ontwikkeling van kinderen te verrijken. Dagelijks werken we hard om dit te bewerkstelligen. Daarbij vormen welbevinden en betrokkenheid de bril waardoor wij kijken. Een kind dat lekker in zijn vel zit en met hoge betrokkenheid actief is, is namelijk optimaal in ontwikkeling. Daar vertrouwen wij op en waardoor wij weten of wij het juiste doen.