Noodopvang

23 januari 2021

Noodopvang
Vanaf woensdag 16 december is de kinderopvang open voor ouders die een contract hebben met de kinderopvang voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken en van wie één van de ouders werkzaam is in een cruciaal beroep. Ook wordt noodopvang geboden aan kinderen in een kwetsbare positie. Let op: dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens de reguliere openingstijden gebruikmaken van extra kinderopvang? Neem in dat geval contact met ons op.
Kinderopvang is alleen tijdens reguliere openingstijden geopend voor noodopvang. Dat betekent dat vanaf 21 december, als de kerstvakantie begint, de BSO open is voor noodopvang tijdens reguliere vakantietijden. Vanaf maandag 4 januari, als de kerstvakantie voorbij is, maar de scholen nog dicht zijn, is de BSO weer open voor noodopvang tijdens reguliere (niet-school) tijden.
Scholen zullen in die periode zelf noodopvang moeten organiseren voor de kinderen wiens ouders werkzaam zijn in cruciale beroepen.