Online sessie tweemonds

13 april 2021

Alle pedagogisch medewerkers hebben deze maand een online sessie gevolgd van Tweemonds. In deze sessie lag de focus op de rijke speel-leeromgeving, waarbij handvatten en suggesties zijn gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving. Hoe kunnen we kinderen meer uitdaging bieden en op welke wijze kunnen we het spel verrijken? Voorbeelden hiervan zijn om kinderen de mogelijkheid te geven om meer op ooghoogte te spelen. Denk hierbij aan het plaatsen van kistjes of een tafel in de bouwhoek waarop kinderen kunnen bouwen. Op die manier kunnen kinderen meer in 3D bouwen. Daarnaast kan speelgoed worden aangevuld met natuurlijk (kosteloos) materiaal, zoals stukjes hout, gras of keien. Iedereen is erg enthousiast en is met veel inspiratie aan de slag gegaan.