DE GRABBELTON

Kinderopvang is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Toch blijven wij het bijzonder vinden als u overweegt om uw kind voor één of meerdere dagdelen aan ons toe te vertrouwen in de dagopvang, peuteropvang of buitenschoolse opvang. Echt een kwestie van vertrouwen.

De Grabbelton bestaat vanaf november 1996 en biedt hoogwaardige kinderopvang op verschillende locaties in Geldrop. Van dagopvang, peuteropvang tot buitenschoolse opvang. De Grabbelton biedt elke ouder een passend aanbod. Welk ‘product’ u ook van ons afneemt: u bent verzekerd van dezelfde Grabbelton-aanpak. We spelen altijd maximaal in op de ontwikkelingsfases en behoeften van elk kind.

Vanzelfsprekend voldoet De Grabbelton aan alle wettelijke normeringen en is geregistreerd bij de gemeente Geldrop-Mierlo.

De Grabbelton biedt zeer ruime openingstijden (van 07.00 tot 18.30 uur). In de dagopvang kunt u uw kind onderbrengen in een babygroep van 0-2 jaar (max. 9 kinderen), een peutergroep van 2-4 jaar (max. 16 kinderen) of een verticale groep van 0-4 jaar (max. 16 kinderen).

Bij de buitenschoolse opvang hebben we groepen voor kinderen van de onderbouwleeftijd, de middenbouwleeftijd en de bovenbouwleeftijd van de basisschool. Op elke groep staan minimaal twee pedagogisch medewerkers, eventueel aangevuld met een stagiaire.


Tink training

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

In maart van dit jaar zijn alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn binnen de dagopvang en de peuteropvang gestart met de training: Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang (TINK-training). Deze training wordt gegeven door Kracht Educatief.
In 2017 hebben we drie  bijeenkomsten gehad met het team van de dagopvang om ons pedagogisch beleid te bespreken en te herzien. Tijdens deze bijeenkomsten is vooral ingezoomd op het uitdragen van onze visie, welk spelmateriaal hierbij wordt aangeboden, op welke wijze we op kunnen spelen op de maatschappelijke veranderingen (bijvoorbeeld de 21 eeuwse vaardigheden) en hoe we de speelleeromgeving volgens deze visie kunnen inrichten. De TINK training is een mooie verdiepingsslag: Na het bespreken van de pedagogische visie en het aanpassen van de speelleeromgeving wordt, dankzij de TINK training, ingezoomd op de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers. Zo borgen we de kwaliteit van onze kinderopvang op verschillende niveaus. Naast de pedagogisch medewerkers zullen ook de locatiemanagers, de manager kinderopvang en een directielid aanwezig zijn bij de bijeenkomsten. Hierdoor kunnen zij de pedagogisch medewerkers op de werkvloer gericht coachen op de opgedane kennis over de geleerde taal- en interactievaardigheden. Oproepkrachten konden zich op vrijwillige basis inschrijven, met dien verstande dat ze wel de gehele training zouden volgen.Lees verder >>

zwemlesservice

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

De Grabbelton biedt een zwemlesservice aan op maandag. De zwemlesservice richt zich  op het oefenen voor diploma A. Kinderen die gebruikmaken van onze opvang op maandag, kunnen gebruikmaken van deze service. Deze service houdt in dat een van onze medewerkers de kinderen, zonder extra kosten, naar het zwembad brengt, omkleedt en weer naar de locatie brengt. 

Lees verder >>

Inspectierapporten

Henriëtte Schrander     
18 september 2017

Kinderopvangorganisaties worden jaarlijks geinspecteerd door de GGD. Hiermee krijgen ouders een objectief beeld van de kwaliteit van de geboden opvang. Inmiddels zijn de inspecties voor de locaties van de peuteropvang (Driewieler en Boomgaard) en de dagopvanggroep bij de Hazelaar afgerond en hebben wij wederom voor elke locatie een fantastische score!
U kunt de inspectierapporten van de Grabbelton vinden op onze website onder downloads. Daarnaast zijn de inspectierapporten van alle kinderopvangorganisaties terug te vinden op: http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Lees verder >>