BUITENSCHOOLSE OPVANG

De BSO groepen van de Grabbelton bruisen van de workshops! Daarnaast vinden er elke dag activiteiten plaats. Zo doen kinderen nieuwe ervaringen op waarbij hun talenten en fantasie worden geprikkeld. Deze dagelijkse activiteiten maken onze BSO tot een gezellige, ontspannen en educatieve opvang.

De pedagogisch medewerkers doen steeds vernieuwende voorstellen voor activiteiten. Ook kunnen de kinderen zelf leuke ideeën of onderwerpen inbrengen. Wat we samen ondernemen, heeft altijd een doel en leidt vaak tot een vooraf bedacht resultaat. Soms zijn de activiteiten gericht op ontspanning en beweging, maar daarbij hebben ze vaak ook een leerzaam doel.

Om de kinderen bij de buitenschoolse opvang een fijne en uitdagende vrijetijdsbesteding te bieden, hebben we het themagericht werken opgezet. Dit betekent dat er per jaar meedere thema's aan bod komen die elk zes weken duren.
De pedagogisch medewerkers hebben hiervoor de cursus: 'themagericht werken in de BSO' gevolgd. De kinderen worden gestimuleerd om mee te denken en mee te helpen in de voorbereiding en uitvoering van het thema (dit geldt met name voor de oudere groepen).
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op een leerzame en speelse manier voldoende uitdaging krijgen op verschillende vlakken. Het aanbod bestaat daarom onder andere uit activiteiten op het gebied van:
spel, creatief, constructie-onderzoek- lezen en media-natuurbeleving en milieu- muziek en beweging- sport en beweging- dans en drama- techniek- culinair.

Daarnaast is er ruimte om te luisteren naar de verhalen en wensen van de kinderen, spelen de pedagogisch medewerkers  mee en helpen eventueel met huiswerk, het verzinnen van spelletjes of bij het kiezen van speelgoed. Kortom: ze geven de kinderen aandacht en bieden structuur, al naar gelang de leeftijd en individuele interesses. Dat ziet u ook terug in de activiteiten en workshops die we organiseren.

De workshops bestaan uit een gevarieerd en uitdagend aanbod op het gebied van muziek, creatief, culinair, techniek, dans en drama, sport en beweging, natuurbeleving en milieu, wereldorientatie, lezen en media, sociaal en thema's. Kortom: op de BSO is genoeg te doen en verveel je je nooit!

 


Tink training

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

In maart van dit jaar zijn alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn binnen de dagopvang en de peuteropvang gestart met de training: Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang (TINK-training). Deze training wordt gegeven door Kracht Educatief.
In 2017 hebben we drie  bijeenkomsten gehad met het team van de dagopvang om ons pedagogisch beleid te bespreken en te herzien. Tijdens deze bijeenkomsten is vooral ingezoomd op het uitdragen van onze visie, welk spelmateriaal hierbij wordt aangeboden, op welke wijze we op kunnen spelen op de maatschappelijke veranderingen (bijvoorbeeld de 21 eeuwse vaardigheden) en hoe we de speelleeromgeving volgens deze visie kunnen inrichten. De TINK training is een mooie verdiepingsslag: Na het bespreken van de pedagogische visie en het aanpassen van de speelleeromgeving wordt, dankzij de TINK training, ingezoomd op de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers. Zo borgen we de kwaliteit van onze kinderopvang op verschillende niveaus. Naast de pedagogisch medewerkers zullen ook de locatiemanagers, de manager kinderopvang en een directielid aanwezig zijn bij de bijeenkomsten. Hierdoor kunnen zij de pedagogisch medewerkers op de werkvloer gericht coachen op de opgedane kennis over de geleerde taal- en interactievaardigheden. Oproepkrachten konden zich op vrijwillige basis inschrijven, met dien verstande dat ze wel de gehele training zouden volgen.Lees verder >>

zwemlesservice

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

De Grabbelton biedt een zwemlesservice aan op maandag. De zwemlesservice richt zich  op het oefenen voor diploma A. Kinderen die gebruikmaken van onze opvang op maandag, kunnen gebruikmaken van deze service. Deze service houdt in dat een van onze medewerkers de kinderen, zonder extra kosten, naar het zwembad brengt, omkleedt en weer naar de locatie brengt. 

Lees verder >>

Inspectierapporten

Henriëtte Schrander     
18 september 2017

Kinderopvangorganisaties worden jaarlijks geinspecteerd door de GGD. Hiermee krijgen ouders een objectief beeld van de kwaliteit van de geboden opvang. Inmiddels zijn de inspecties voor de locaties van de peuteropvang (Driewieler en Boomgaard) en de dagopvanggroep bij de Hazelaar afgerond en hebben wij wederom voor elke locatie een fantastische score!
U kunt de inspectierapporten van de Grabbelton vinden op onze website onder downloads. Daarnaast zijn de inspectierapporten van alle kinderopvangorganisaties terug te vinden op: http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Lees verder >>