Wet van Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

Het pedagogisch beleid waarmee we bij De Grabbelton werken is ingericht op de IKK. Dit is de Wet van Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. Onder deze wet vallen twee onderdelen: 1) vier opvoedingsdoelen van Marianne Riksen-Walraven, hoogleraar en ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit van Amsterdam, bieden optimale ontwikkeling voor ieder kind en 2) het GGD toetsingskader. De emotionele veiligheid en ontwikkeling van het kind is van belang en staat bij De Grabbelton altijd voorop.

De pedagogische aanpak binnen een kinderopvang is van uiterst belang om de optimale zorg voor ieder kind te kunnen bieden. Het pedagogisch beleid en de pedagogische handelswijze zijn hierdoor van essentieel belang.

Vier pedagogische basisdoelen Marianne Riksen-Walraven

Wij hanteren de vier pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen-Walraven. Deze vier basisdoelen houden het volgende in:

  • Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid
  • Het bevorderen van persoonlijke competenties van kinderen
  • Het bevorderen van sociale competenties van kinderen
  • Het belang van normen en waarden

Lees hier meer over de 4 pedagogische bassidoelen van Marianne Riksen Walraven en hoe De Grabbelton daarmee omgaat.

Onze pedagogische medewerkers

De groeikracht van ieder kind staat bij De Grabbelton centraal. Onze pedagogische medewerkers houden zich aan de pedagogische aanpak en het welbevinden en betrokkenheid van het kind. Alle kinderen krijgen op onze kinderopvang de ruimte om hun omgeving en zichzelf te leren kennen en ontdekken. 

Kinderopvang de Grabbelton

Enthousiast geworden over de Grabbelton? Kom gerust eens bij ons langs om kennis met ons te maken en de sfeer te proeven.

Rondleiding aanvragen