TARIEVEN

De Grabbelton stelt vóór 1 december van elk jaar de tarieven voor dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang vast. Wat je maandelijks betaalt, hangt af van jouw persoonlijke situatie en het product waarvoor je kiest. Met onze kostencalculator krijg je snel inzicht in jouw daadwerkelijke, netto, kosten.

                                         Bereken jouw netto kosten

Wat kost onze kinderopvang?

De tarieven voor de dagopvang, peuteropvang en BSO zijn bruto kosten en in veel gevallen heb je recht op kinderopvangtoeslag en betaalt de overheid dus mee. Hierdoor is het bedrag dat je uiteindelijk betaalt lager. Dat geldt (voor de afname van peuteropvang) ook voor de tegemoetkoming die je ontvangt van de gemeente Geldrop-Mierlo. Met de kostencalculator zie je direct wat je netto per maand betaalt en wat de kosten voor kinderopvang zijn bij de Grabbelton. Wanneer je geen recht hebt op kinderopvangtoeslag kun je, vanaf 2 jaar en 3 maanden, gebruik maken van gesubsidieerde kinderopvang. Selecteer dan 'ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag'.
Hoeveel toeslag je krijgt, hangt af van jouw inkomen, het aantal uur dat je afneemt en het aantal kinderen waarvoor je opvang nodig hebt. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van kinderopvangtoeslag op www.toeslagen.nl

Voor het aanvragen en wijzigen van kinderopvangtoeslag is een toolkit Kinderopvangtoeslag beschikbaar.
Klik hieronder op lees meer voor onze tarieven.

DAGOPVANG 

PRODUCTSOORT
BRUTO UURTARIEF
Hele dag (52 weken)
€ 10,63


PEUTEROPVANG 

PRODUCTSOORT 
BRUTO UURTARIEF
Ochtend
€ 10,25

De bruto maandprijs wordt berekend op basis van 11 maanden

BUITENSCHOOLSE OPVANG 

52 weken (inclusief opvang tijdens schoolvakanties en inclusief studiedagen)

PRODUCTSOORT
BRUTO UURTARIEF
BSO 52 weken
€ 9,18


40 weken (exclusief opvang tijdens schoolvakanties en exclusief studiedagen)

PRODUCTSOORT
BRUTO UURTARIEF
BSO 40 weken
€ 10,45


EXTRA PRODUCTEN 

PRODUCTSOORT
BRUTO UURTARIEF
Voorschoolse opvang (vanaf 7.30 uur)
€ 10,26


Wat is er bij de prijs inbegrepen?

Verse groenten en fruit, drinken en tussendoortjes zijn bij de dagopvang en BSO inbegrepen. Bij de dagopvang zijn daarnaast ook de luiers en lunch bij de prijs inbegrepen. Is je kind tijdens lunchtijd op de BSO (bijvoorbeeld op woensdag of een studiedag), dan verzorgen wij ook de lunch voor je kind. We gaan bewust om met eten en drinken. Dit is vastgelegd in het protocol gezonde voeding dat op het ouderportaal staat. 

Goed om te weten

  • De Grabbelton berekent geen uren, maar een vaste prijs per maand gebaseerd op de jaarkosten. We rekenen de maandprijs voor u om naar een uurprijs, omdat u deze nodig heeft voor de Belastingdienst
  • Bij de prijs van van de BSO werkt het zo: Wanneer we van meer scholen kinderen opvangen, is het gemiddeld aantal uren dat je kunt doorgeven bij de Belastingdienst gebaseerd op de school die het eerst uit is. 
  • Bij het 52 weken contract van de BSO worden ook de studiedagen van alle scholen in dit aantal uren meegenomen. De maandprijs staat dus vast, maar het gemiddeld uurtarief pakt lager uit naarmate je meer uren aan de Belastingdienst kunt doorgeven. Een lager gemiddeld uurtarief is gunstig omdat je dan minder zelf hoeft te betalen.
Lees minder