VOORWAARDEN

De Grabbelton hanteert de Algemene voorwaarden voor kinderopvang van de Brancheorganisatie Kinderopvang. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op onze contracten voor de dagopvang, peuteropvang en BSO.

Aanvullend op de Branchevoorwaarden, heeft de Grabbelton aanvullende voorwaarden opgesteld. Deze zijn additioneel op de Algemene Voorwaarden kinderopvang.