VOORWAARDEN

De Grabbelton hanteert de algemene voorwaarden voor kinderopvang van de Brancheorganisatie Kinderopvang. De Algemene voorwaarden vormen de basis voor de plaatsingsovereenkomsten tussen ouders en de kinderopvangorganisatie.
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op onze contracten voor de dagopvang, peuteropvang en BSO.

Aanvullende voorwaarden

Aanvullend op de Branchevoorwaarden, heeft de Grabbelton aanvullende voorwaarden opgesteld. 

Huisregels

Onze huisregels zijn vastgelegd in het huisreglement, dat op iedere locatie van toepassing en inzichtelijk is. Voor vragen over het huisreglement kunt u terecht bij de locatiemanager. 

Privacyreglement

De Grabbelton heeft een privacyreglement opgesteld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en heeft hiervoor een officieel vignet ontvangen waaruit blijkt dat wij aan alle voorwaarden voldoen.