Welbevinden en betrokkenheid

Binnen onze aanpak staat het welbevinden en de betrokkenheid van het kind centraal: een kind dat zich goed voelt en lekker in zijn vel zit, raakt meer betrokken en gemotiveerd om zich te ontwikkelen. 

Onze pedagogisch medewerkers geloven in de groeikracht van ieder kind en hebben het vertrouwen in de mogelijkheden van alle kinderen waardoor de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, zichzelf mogen zijn, in hun eigen tempo mogen ontdekken en worden uitgedaagd. De pedagogisch medewerkers onderzoeken daarom bij welke activiteiten de betrokkenheid van kinderen groot is en passen daar het materiaal en de activiteiten op aan.
Om kinderen betrokken te laten raken bij hun spel en activiteiten speelt ook de inrichting van de ruimte een belangrijke rol. Het is belangrijk dat de ruimte een rijkdom aan mogelijkheden biedt zodat kinderen geïnspireerd raken, contact maken en kennis opbouwen. Daarom is elke ruimte zo ingericht dat het de kinderen uitdaagt en bijdraagt aan de ontwikkeling en educatie van kinderen.
‘Betrokkenheid observeren is niet kijken of het kind werkt tijdens mijn aanbod, maar wel of het aanbod werkt voor het kind’ (Ferre Laevers)

De Grabbelton gaat uit van een positieve opvoeding en benadering van kinderen. De pedagogisch medewerkers nemen de tijd voor het kind, luisteren actief naar het kind en nemen een positieve, vriendelijke en open houding aan zodat kinderen zelfvertrouwen krijgen.
Omdat ieder kind zijn eigen specifieke behoefte heeft, hebben onze pedagogisch medewerkers oog en oor voor de betrokkenheid en het welbevinden van een kind en kijken zij met een open blik en vol vertrouwen en geduld naar het kind. Hierdoor kennen zij de kinderen, weten ze waar hun interesses en motivatie liggen en wat er voor nodig is om hen uit te dagen en te prikkelen.